ရႈခင္းသစ္ အေၾကာင္း

မဂၤလာပါ

ရႈခင္းသစ္သည္ ျမန္မာ့ယဥ္ေက်းမႈ၊ စာေပ၊ အႏုပညာကိုခ်စ္ျမတ္ႏိုးသူမ်ား၏ စုေပါင္း အားစိုက္ ႀကိဳးပမ္းမႈျဖင့္ ေပၚေပါက္လာေသာ စာေပ၊ယဥ္ေက်းမႈ ဆိုင္ရာ အင္တာနက္ မီဒီယာတခု ျဖစ္ပါသည္။ ရႈခင္းသစ္သည္ ျမန္မာ လူငယ္၊ လူၾကီး နဲ႔ ကေလး သူငယ္မ်ား အတြက္ စာေပ၊ ဘာသာ စကား၊ ယဥ္ေက်းမႈ၊ လူမႈေရး၊ စီးပြားေရး၊ ႏိုင္ငံေရး ၊ နည္းပညာ အစရွိေသာ နယ္ပယ္က႑အသီးသီးကို ဖြံ႔ၿဖိဳးေစရန္ႏွင့္ ဗဟုသုတမ်ား၊ ခံစားခ်က္မ်ား၊ အနာဂတ္စိတ္ကူးသစ္ ရႈခင္းသစ္မ်ားကို မွ်ေဝႏိုင္ရန္ ရည္ရြယ္တင္ဆက္လိုရင္းျဖစ္ပါသည္။

ရႈခင္းသစ္၏ေမွ်ာ္မွန္းရည္ရြယ္ထားသည္မ်ားမွာ ….

  • ျမန္မာ႔ယဥ္ေက်းမႈကို လူငယ္မ်ဳိးဆက္သစ္မ်ား ပိုမိုသိရွိနားလည္၍ ခ်စ္ျမတ္ႏိုးေစာင့္ထိန္းလာေစရန္
  • ျမန္မာစာေပႏွင့္ အႏုပညာရပ္မ်ားကို ျမႇင့္တင္ေပးရန္
  • ျမန္မာလူငယ္မ်ား၏ စိတ္ပိုင္းရုပ္ပို္င္းဘ၀ ပိုမိုဖြ႔ံၿဖိဳးတိုးတက္ေစရန္
  • သတင္းဆက္သြယ္မႈ လြယ္ကူျမန္ဆန္လာေစရန္
  • အေထြေထြဗဟုသုတမ်ား တိုးတက္ျပီး ဖြံ႕ျဖိဳး ၾကေစရန္ ျဖစ္သည္။

ရႈခင္းသစ္သည္ ေငြေၾကး အက်ိဳးအျမတ္ အတြက္ မၾကည္႔ပဲ ကိုယ့္အား ကိုယ္ကိုး မီဒီယာ တခုျဖစ္သည္႔ အေလ်ာက္ ပါဝင္ေရးသားၾကသည္႔ အႏုပညာရွင္မ်ား ရဲ႕ေစတနာျဖင့္ မွ်ေဝ ျခင္းကို လိႈက္လွဲစြာ ေက်းဇူးတင္ ေၾကာင္း ဂုဏ္ျပဳအပ္ပါတယ္။

 

ဆက္သြယ္ရန္-

အယ္ဒီတာအဖြဲ႕

  • newsightsmm@gmail.com

ေရဒီယို အစီစဥ္

  • newsightsfm@gmail.com

 

 

 

 

 

Leave a Reply