စိတ္ဆင္းရဲစရာေကာင္းတဲ့ စာ (လူထု ဦးလွ)

Posted on Posted in အဆိုအမိန္႔

စိတ္ဆင္းရဲစရာေကာင္းတဲ့ စာ

gawonnade.blogspot.co.nz
လူထုဦးလွ

 

စာေရးခ်င္တဲ့ လူတေယာက္ဟာ ေရးခ်င္စရာရွိမွ ေရးေကာင္းတယ္၊

ဒီအေၾကာင္းအရာကို ငါ ေရးျပခ်င္လိုက္တာ၊ ေရးေျပာခ်င္လိုက္တာ၊ သူမ်ားေတြ သိေစခ်င္လိုက္တာဆိုတာမ်ဳိး ကိုယ့္စိတ္ထဲမွာ ထက္ထက္သန္သန္ ရွိရပါမယ္၊ ေရးစရာေတြ ရွိေနရပါမယ္။

တကယ္ေျပာခ်င္တာသိေစခ်င္တာ ေျပာစရာေရးစရာအေၾကာင္းအရာလဲရွိတာမဟုတ္ဘဲနဲ႔ ဖ်စ္ညႇစ္ၿပီးေရးေရာ။ ကိုယ့္မွာ တိတိက်က်မရွိေတာ့ ရွင္းရွင္းလင္းလင္း စိတ္ထဲကေန ဆြဲထုတ္ယူလာစရာမရွိဘူး။ မရွိဘဲနဲ႔ ေလွ်ာက္ေရးေနေတာ့ စာေတြဟာ ဝိုင္းႀကီးပတ္ပတ္ ျဖစ္ကုန္ေရာ။

ဒီအထဲက စကားလံုး အဆန္းထြင္ခ်င္တာ၊ အဆန္းသံုးျပခ်င္ရတာဆိုတာေတြက ရွိေနတတ္ေသးေတာ့ အဲဒီ စာေရးဆရာရဲ႕စာဟာ ဖတ္ရတဲ့ လူေတြ အင္မတန္ စိတ္ဆင္းရဲစရာ ေကာင္းတဲ့စာမ်ဳိး ျဖစ္လာတတ္တယ္။

လူထုဦးလွ “ကၽြန္ေတာ့္စာတန္း ကၽြန္ေတာ့္အဟမ္းမ်ား” မႏၲေလး ႀကီးပြားေရး၊ ၁၉၈၃ မွ …

image credit-gawonnade.blogspot.co.nz