ကေလးတို႔ရဲ႕ကမၻာ (ေပ်ာ္စရာသီခ်င္း)

Posted on Posted in ကေလးရႈခင္း

ေပ်ာ္စရာ သီးခ်င္းေလးဆိုမယ္

thidatun

ဒီေန႔ေခတ္မွာ ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ားမိသားစုမ်ားဟာ အေျခအေနအမ်ဳဳိးမ်ဳးိေနာက္ခံထားၿပီး ျပည္ပႏိုင္ငံမ်ားမွာ အေျခခ်ေနထိုင္လာခဲ့ၾကပါတယ္။ အဲဒီလိုမိသားစုေတြထဲကကေလးေတြဟာ ဒီေန႔ေခတ္ ေရပန္းစားလာတဲ့ I-pad လို၊ Samsung လို tablet ေလးေတြကို ေဖ်ာ္ေျဖေရးအတြက္ေရာ ပညာေရးအတြက္ပါ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ အသံုးျပဳေနၾကပါၿပီ။ မိဘေတြကလည္း အလြယ္တကူဝယ္ေပးႏိုင္တဲ့အေျခအေနမ်ိဳးလည္း ျဖစ္၊ ကေလးေတြအတြက္လည္း သူတုိ႔ႏွစ္သက္ရာ ပရိုဂရမ္ေလးေတြက ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားသုံးႏိုင္တာဆိုေတာ့ သူတို႔ႏွလုံးဘ၀င္နဲ႔ကိုက္ညီတဲ့ပရိုဂရမ္ေလးေတြသုံးၿပီး သူတို႔၀ါသနာထုံရာေလးေတြနဲ႔ေပ်ာ္ေမြ႔တတ္ၾကပါတယ္။ ကေလးေတြ ဒီပစၥည္းေတြအသံုးျပဳမႈအေပၚမွာ ေဝဖန္မႈအမ်ဳိးမ်ဳိး ရွိေနေပမယ္႔လည္း အက်ဳဳိးရွိရွိသံုးၾကမယ္ဆိုရင္ေတာ့ လူငယ္ေတြရဲ႕`ဉာဏ္ရည္ျမင္႔လာမႈအတြက္လည္း တစုံတရာ အေထာက္အပံ့ျဖစ္ေစပါလိမ္႔မယ္။  ကေလးေတြသူတို႔ဘာသာ ထုတ္လုပ္ထားတဲ့ ဒီ ဗီြဒီယိုကေလးေဖ႔စ္ဘုတ္ေပၚတင္ထားတာကိုျမင္ၿပီး ႏွစ္သက္တာနဲ႔ သူတုိ႔မိဘေတြဆီခြင့္ေတာင္းၿပီး ရႈခင္းသစ္က တင္ဆက္ထားတာပါ။

ၾကည္႔ရႈခံစားၾကည္႔ပါ။ ၾကည္ႏူးစရာ သိဂၤါရရသ ခံစားရမယ္္္္လုိ႔ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္။

ဒီက႑ကိုမည္သည့္ႏိုင္ငံမွာေနထိုင္ေနတဲ့ျမန္မာကေလးငယ္မ်ားမဆို ပါ၀င္ တင္ဆက္ႏိုင္တာမို႔ မိဘအုပ္ထိန္းသူေတြရဲ႕ခြင့္ျပဳမႈနဲ႔အတူ ရႈခင္းသစ္ကို ဆက္သြယ္ေပးပို႔ၾကဖို႔ ဖိတ္ေခၚပါတယ္။