ဝမ္းေရး (Alpine)

Posted on Posted in ဓာတ္ပံု

ျမန္မာျပည္က ကေလးေတြ၊ လူငယ္ေတြ အမ်ားစုက တိုင္းျပည္ရဲ႕ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရးအေျခအေနေတြေၾကာင့္ ေက်ာင္းေနရမယ္႔ အရြယ္ျဖစ္ေပမယ့္ ပညာေရးနဲ႔ အလွမ္းေဝးေနဆဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါကို ဓာတ္ပံုဆရာ မိုးေက်ာ္က ကရင္ျပည္နယ္၊ ျမဝတီ ျမိဳ႕က ျမင္ကြင္းကို လွ်ပ္တစ္ျပက္ မွတ္တမ္းတင္ ထားတာကို ေဖာ္ျပလိုက္ပါတယ္။

Most of the children and youths are still in struggling for living in Burma(Myanmar). Even though they are in their early age that should have proper education at this time. This photo is taken by Moe Kyaw in Myawaddy township,Karen state,Burma(Myanmar).
photo_MK