မိုးမခ ပရိတ္သတ္မ်ား မိုးမခမဂၢဇင္းကို ျပည္တြင္းမွာ ၀ယ္ယူ ဖတ္ရႈႏိုင္ၿပီ။

Posted on Posted in ျမန္မာသတင္း

 မိုးမခ မဂၢဇင္း ျပည္တြင္းမွာ ၀ယ္ယူဖတ္ရႈႏိုင္ပါၿပီ။

 

ျပည္ပမွာ အင္တာနက္စာမ်က္ႏွာ အြန္လုိင္းမဂၢဇင္းအျဖစ္ ဆယ္စုႏွစ္တခုၾကာ ကုိယ္ထူကုိယ္ထ ရပ္တည္ခဲ့ၿပီး ျမန္မာစာေပ၊ ယဥ္ေက်းမႈ၊ အႏုပညာ၊ လြတ္လပ္တဲ့ အႏုပညာ ဟူေသာ ခံယူခ်က္အုတ္ျမစ္နဲ႔အတူ ..အႏု ရသ အသားေပး မုိးမခမဂၢဇင္းကုိ ၂၀၁၄ ဧၿပီလမွစတင္ကာ ဗမာျပည္အတြင္း ထုတ္ေ၀ေနပါၿပီ။ မုိးမခ ပရိတ္သတ္ႀကီးအေနနဲ႔ … ၀ယ္ယူအားေပးႏုိင္ၾကေၾကာင္း သတင္းေကာင္း ပါးအပ္ပါသည္။

ေရာင္းေစ်း က်ပ္ ၁၅၀၀ ႏွင့္ မိုးမခခ်စ္သူမ်ား ဧၿပီႏွင့္ ေမလထုတ္မ်ား ၀ယ္ယူႏိုင္ပါၿပီ။

မိုးမခမဂၢဇင္း ထြက္ေနၿပီ ေမလထုတ္ ၂၀၁၄