ေဆာင္း၀င္းလတ္၏ ၀တၳဳတုိေပါင္းခ်ဳပ္စာအုပ္ ထြက္ရွိ

Posted on Posted in ျမန္မာသတင္း
ေဆာင္း၀င္းလတ္၏ အရွင္ထြက္စာအုပ္ထြက္ၿပီ
ေဆာင္း၀င္းလတ္၏ အရွင္ထြက္စာအုပ္ထြက္ၿပီ

ေဆာင္း၀င္းလတ္၏ ၀တၳဳတုိေပါင္းခ်ဳပ္စာအုပ္ ထြက္ရွိ

 

မဂၢဇင္း၀တၳဳတုိမ်ားစုစည္းမႈအျဖစ္၂၀၁၄- ခုႏွစ္၊ ဇြန္လမွာ

‘’ စိတ္ကူးခ်ိဳခ်ိဳအႏုပညာ ‘’ စာအုပ္တုိက္မွ

စာေရးဆရာေဆာင္း၀င္းလတ္၏ ၀တၳဳတုိေပါင္းခ်ဳပ္စာအုပ္ ထြက္ရွိလာပါတယ္။

 

‘’ အရွင္ထြက္ႏွင့္ သည္ဘက္ေခတ္ ၀တၳဳတုိမ်ား ‘’ ဟု အမည္ေပးထားသည့္

အဆုိပါစာအုပ္ထဲမွာ စုစုေပါင္း၀တၳဳတုိ အပုဒ္ ၂၀ ပါ၀င္ေၾကာင္းလည္း သိရွိရၿပီး

စာအုပ္မ်က္ႏွာဖုံးအျပင္အဆင္ကုိ m.s.o က ျပဳလုပ္ေပးထားပါတယ္။