ကယန္းတိုင္းရင္းသားေရးသည့္ ၂၀၀၂- ေတာင္အာရွအေကာင္းဆံုး စာေပဆုရ စာအုပ္ထြက္ၿပီ

Posted on Posted in သတင္း ရႈခင္း, ျမန္မာသတင္း

 

ပါစကယ္ခူးသြယ္ Fျမန္မာႏိုင္ငံသားကယန္းတိုင္းရင္းသားေရးသည့္

၂၀၀၂- ခု ေတာင္အာရွအေကာင္းဆံုးစာေပဆုရ စာအုပ္ထြက္ၿပီ

ေတာင္ေပၚေဒသမွ ကယန္းတိုင္းရင္းသားတစ္ဦး…
မႏၱေလးမွာ စာပြဲထိုးေလးလုပ္ခဲ့ရသူ တစ္ဦး..
၈ေလးလံုး အေရးေတာ္ပံုအတြင္း ပါ၀င္ပတ္သက္မိၿပီး နယ္စပ္သို႔ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ရင္း ေတာ္လွန္ေရးသမားျဖစ္ခဲ့သူတစ္ဦး…
ထုိမွတဆင့္ အဂၤလန္သို႔ေရာက္သြားကာ ကိန္းဘရစ္ရွ္တကၠသိုလ္တြင္ ပညာတက္ျဖစ္ခဲ့သူတစ္ဦး…
ထို႔ေနာက္ ကမာၻေက်ာ္စာရးဆရာျဖစ္ခဲ့သူတစ္ဦး…
ထိုတစ္ဦး…. ထုိတစ္ဦးသည္ကား ပါစကယ္ခူးသြယ္
သူႀကံဳေတြ႔ခဲ့ရသမွ် ခရီးၾကမ္းႀကီးကို မကြယ္မ၀ွက္ေရးခဲ့သည့္ အခုစာအုပ္သည္ ၂၀၀၂- ခုႏွစ္ အတြက္ ေတာင္အာရွ အေကာင္းဆံုးစာေပဆုကို ရရိွခဲ့သည္။ ျမန္မာစစ္တပ္၏မုဒိမ္းက်င့္ ရြာလံုးကၽြတ္လူသတ္ပြဲမ်ား အေၾကာင္း၊ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္တို႔၏ ဘယ္ေတာ့မွ မၿပီးမယ့္ ျပည္တြင္းစစ္ သေဘာထားမ်ားအေၾကာင္း၊ ဒုကၡသည္စခန္းကို ဘန္းျပ စားေသာက္ ေနသူမ်ားအေၾကာင္း၊ ပေဒါင္လူမ်ိဳးမ်ား၏ ရိုးရာယဥ္ေက်းမႈမ်ားအေၾကာင္း..

အစရိွသည္တို႔ကို အပြင့္လင္းဆံုးေရးသားထားရာ အဖိုးမျဖတ္ႏုိင္သည့္ သမိုင္းမွတ္တမ္းစာအုပ္ ျဖစ္ေပသည္။ သာမန္လူတို႔ စိတ္ကူးပင္မရင္ရဲသည့္ ခရီးၾကမ္းႀကီးတစ္ခု ျဖတ္သန္းရပံုေတြကို ေပါ့ေပါ့ပါးပါး အရႊန္းေဖာက္ေရးသားထားသျဖင့္ ပထမဆံုးစာမ်က္ႏွာကိုလွန္လိုက္ရံုပင္ ေနာက္ဆံုးစာမ်က္ႏွာ မေရာက္မခ်င္း လက္ကပင္ခ်ႏုိင္ေပမည္မဟုတ္ေပ။
ငါတို႔စာေပက ျမန္မာဘာသာျဖင့္ ၃ ရက္ ၆ လ ၂၀၁၄ တြင္ တစ္ျပည္လံုးသုိ႔ တန္ဖိုး ၃၅၀၀ က်ပ္ျဖင့္ ျဖန္႔ခ်ိလိုက္ပါၿပီ။