ကြယ္လြန္သူ ျမန္မာ့ေခတ္သစ္ပန္းခ်ီ ဦးေဆာင္ဆရာႀကီး ဦးခင္ေမာင္ရင္သို႔ ဂါရ၀ျပဳကဗ်ာ

Posted on Posted in ကဗ်ာ, သတင္း ရႈခင္း
ကြယ္လြန္သူ ျမန္မာ့ေခတ္သစ္ပန္းခ်ီ ဦးေဆာင္ဆရာႀကီး ဦးခင္ေမာင္ရင္သို႔ ဂါရ၀ျပဳကဗ်ာ

 

အေရာင္ေႂကြျခင္း

ပန္းခ်ီကိုကိုႏိုင္
ပန္းခ်ီကိုကိုႏိုင္

ၾကယ္ေႂကြမွာကိုမျမင္ခ်င္ဘူး
ၾကယ္ေႂကြမွာကိုမျမင္ခ်င္ဘူး
ၾကယ္ေႂကြမွာကိုမျမင္ခ်င္ဘူး

တစ္ခါက
အဲဒီလိုေရးထိုးခဲ့ဖူးရဲ႕

ဒီတစ္ခါ
ေႂကြက်သြားခဲ႔တာက အေရာင္
အေမွာင္ေခတ္ႀကီးကို လက္ျပ
တစ္ဖက္ကို ထြက္ခြာသြားရၿပီ

ဘယ္လိုစကားလံုးမ်ားနဲ႔
ႏႈတ္ဆက္ရပါ့
ဘယ္လိုအသံထြက္မ်ားနဲ႔
ဦးညြတ္ရပါ့

ေႁခြစရာေတြအမ်ားႀကီးထဲမွ
အေရာင္ကိုမွ ေရြးေႁခြခဲ့ရတယ္လို႔
ေလာကရယ္
ရင္နာလိုက္ပါဘိေတာ့ ။ ။

ကိုထက္-ေရဦး

(ပန္းခ်ီဆရာႀကီး ဦးခင္ေမာင္ရင္ သို႔ ….)

11 ၊ 06 ၊ 2 0 1 4