ဒါရိုက္တာ ဘယ္သူလဲ (ကာတြန္း၀င္းေအာင္)

Posted on Posted in ကာတြန္း

မႏၲေလးအေရးမွာ..

သမၼတနဲ႔ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေျပာေတာ့ ဆူပူအၾကမ္းဖက္မႈကုိလုိလားတဲ႔ ၿမိဳ႕ခံမဟုတ္ေသာ လူမ်ားက ပဋိပကၡကုိဖန္တီးခဲ႔တာတဲ့…ဆိုတဲ့ေျပာစကားေတြ ထြက္ေပၚလာၿပီးတဲ့ေနာက္ ကာတြန္းဆရာရဲ႕လက္ရာ ဒါေလးကိုဖတ္ရေတာ့ ရွင္းသြားတာပဲ တန္းခနဲ။

 

ကာတြန္း၀င္းေအာင္
ကာတြန္း၀င္းေအာင္