အာဇာနည္ကုန္း ေရာက္ဖူးရဲ႕လား (ကာတြန္းေအာင္ေမာ္)

Posted on Posted in ကာတြန္း
ကာတြန္းေအာင္ေမာ္
ကာတြန္းေအာင္ေမာ္

 

ကာတြန္းေအာင္ေမာ္၏ Face Book စာမ်က္ႏွာမွ ကူးယူေဖာ္ျပပါသည္။

ရႈခင္းသစ္