တကိုယ္ေတာ္ (ပန္းခ်ီ ၀ဏၰေဇာ္)

Posted on Posted in ပန္းခ်ီ

ပန္းခ်ီ၀ဏၰေဇာ္(ေခတၱ-ထိုင္းႏိုင္ငံ) ၏ပန္းခ်ီလက္ရာမ်ား

 

 ေမွ်ာ္သူ

ေမွ်ာ္သူ

ေမွ်ာ္သူ

ဆီေဆး (Oil )
Canvas
26″(လက္မ) x 26″ (လက္မ)

 

ေစ်းသိမ္းျပီး အျပန္
ေစ်းသိမ္းျပီး အျပန္

ေစ်းသိမ္းၿပီး အျပန္

Oil
Canvas
22″x30″

 

ေမတၱာ
ေမတၱာ

ေမတၱာ

Oil

Canvas

size  26″x30″

 

အင္းေလး
အင္းေလး

အင္းေလး

Acrylic

Canvas

24″x30″

 

Floating Market
Floating Market

 

Floating Market

Oil

Canvas

16″x26″

 

Pa-O market
Pa-O market

Pa-O market

Oil

Canvas

18″x26″