လမသာ ဆက္ရက္ေတာင္ပံက်ဳဳဳိး ညအေမွာင္ သူ၀င္တိုး …(ေမာင္ေဖသက္နီ)

Posted on Posted in ဝတၳဳတို

“ေဒါက္တာအားလူးမုန္႔လံုးစကၠဴကပ္သည္ သူ႔စစ္တမ္းမူၾကမ္းကုိ အေခ်ာသတ္ လိုက္၏။ ထိုအခ်ိန္က်မွ သူေမ့ေလ်ာ့ေနတာကို အမွတ္ရေတာ့သည္။ သူ႔စာမူကို စာေပစီစစ္ေရးတင္ရေပလိမ့္မည္။ သြားၿပီ ….။ သူေရးထားသမွ် သူႀကိဳးစားထားသမွ် ေတာ့ သဲထဲေရသြန္ျဖစ္ကုန္ၿပီ။”

 

လမသာ ဆက္ရက္ေတာင္ပံက်ဳိး၊ ညအေမွာင္ သူ၀င္တိုး ….

တေရးႏိုး၊ အလင္းမဲ့၊ လူ

 

သရုပ္ေဖာ္ပန္းခ်ီ -၀ဏၰေဇာ္
သရုပ္ေဖာ္ပန္းခ်ီ -၀ဏၰေဇာ္

  စဥ္းစားခဲ့သည့္အႀကိမ္ေပါင္းကလည္း မနည္းေတာ့ၿပီ။ အေျဖထုတ္ရင္း အေျဖ ကို ရွာမေတြ႔ခဲ့တဲ့အျဖစ္။ လူအခ်ဳိ႕ႏွင့္ ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္ၾကည့္ခဲ့တာလည္း အႀကိမ္ ေပါင္း မေရမတြက္ႏိုင္ခဲ့၊ သူ႔လိုပင္ တျခားလူေတြလည္း အေျဖကို ႀကိဳးစားပမ္းစား လိုက္လံ ရွာေဖြရင္း….အမဲလိုက္ရင္း၊ အေျဖကိုမေတြ႔သည့္အျပင္ အေျဖအတြက္ သင့္တင့္ ေလ်ာက္ပတ္သည့္ အစားထိုးနိယာမ (တနည္း) ယထာဘူတက် နည္း သစ္နိႆယတခုက ထပ္မံတိုးလာခဲ့သည္သာခ်ည့္။ ထိုနိ၏ယကို ေျခရာ ေကာက္ ၾကည့္ေသာအခါ တျခားေသာ နိယာမတခု တိုးလာခဲ့ျပန္ေရာ။

         ဘယ္လိုလဲ….၊ ဩဟိုမိုေဆပီယန္ဩ မ်ဳိးႏြယ္အုပ္စု၀င္၊ သူအပါအ၀င္ ေျခ ႏွစ္ေခ်ာင္းေပၚဟန္ခ်က္ညီညီ တဖက္ခ် တဖက္ခ်ီ လမ္းေလွ်ာက္တတ္သည့္ မ်ဳိးႏြယ္ စု၊ ဒါ၀င္အဆိုအရ ဩဇင္ဂ်န္သရိုပတ္စ္ဩ မ်ဳိးႏြယ္အုပ္စု၀င္၊ အသိဉာဏ္ ဗဟုသုတ ရွာေဖြတတ္သူ….၊ တဆင့္ျပန္လည္ ေဖာက္သည္ခ်တတ္သူ….၊ တျခားသူတို႔ အျပစ္ အနာအဆာ အားနည္းခ်က္တို႔ကို ထဲထဲ၀င္၀င္ ၾကည့္ျမင္တတ္ၿပီး ၿမိန္ရွည္ရွက္ရည္ အတင္းေျပာတတ္သူ….၊ အားသာခ်က္။ ထူးခၽြန္မႈတို႔ကို မ်က္ေစ့တမွိတ္အတြင္း ဦးေႏွာက္အာရံုထဲမွ ထုတ္ပယ္ပစ္တတ္ၿပီး ထိုသူတို႔အေၾကာင္း မွတ္တမ္းတင္ေပးဖို႔ အႀကီးအက်ယ္ ၀န္ေလးတတ္သူ….။ လမ္းေလွ်ာက္တာခ်င္းအတူတူ စီးထားေသာ ဖိနပ္ကိုၾကည့္ၿပီး တန္ဖိုးျဖတ္တတ္သူ….၊ ၀တ္ထားေသာ အက်ႌတန္ဖိုးရွိသလား။ မရွိဖူးလား၊ ခါးကိုင္းၿပီး လမ္းေလွ်ာက္သလား။ ခါးမတ္ၿပီးလမ္းေလွ်ာက္သလား၊ သူ႔လက္မွာ နာရီရွိ။ မရွိ။ သူ႔လက္ေခ်ာင္းေတြမွာ ေရႊဟူေသာ လူေတြကိုယ္တိုင္ တန္ဖိုးသတ္မွတ္ထားသည့္ အ၀ါေရာင္ သတၱဳလက္စြပ္ ရွိ။ မရွိ။ မ်က္မွန္တတ္သူ ျဖစ္ပါက မ်က္မွန္အမ်ိဳးအစား ေကာင္း မေကာင္း။ အသက္ရႉတာေတာင္မွ ေလေအး စက္မွတဆင့္ ပ်ံ႕လြင့္လာသည့္ေလကို ရႉရိွဳက္သူ ဟုတ္။ မဟုတ္ ခြဲျခားသတ္မွတ္ တတ္သူ….၊ ဆိုက္ကယ္ခ်င္းအတူတူ အေမရိကန္လုပ္ ဩဟာေလေဒး ဗစ္ဆင္ဩ ႏွင့္ ဂ်ပန္လုပ္ ဩဟြန္ဒါဩကို ႏိႈင္းယွဥ္တတ္သူ….၊ ကားခ်င္းအတူတူ ဂ်ာမဏီလုပ္ မာစီဒီးဗင့္(ဇ) ႏွင့္ ကိုရီးယားလုပ္ ဩဟြန္ဒိုင္းဩကို ႏိႈင္းယွဥ္တတ္သူ….၊ ဩဟိုမို ေဆပီယန္ဩ ုပ္စု၀င္ ေမ်က္မ်ိဳးႏြယ္စု (တနည္း) ယေန႔ေခတ္လူသား ….။

အစားထိုးနိယာမ (၁)

မေမွ်ာ္လင့္ေသာ တေန႔ေန႔တခ်ိန္ခ်ိန္တြင္ လံုး၀ေမွ်ာ္လင့္မထားခဲ့ေသာ လူသားမ်ဳိး ႏြယ္အုပ္စု၀င္အသစ္တမ်ဳိး ေပၚေပါက္လာဦးမည္ေလာ၊ ဤေနရာ၌ ႁခြင္းခ်က္တခု ေတာ့ရွိရမည္။ ေထာင္စုႏွစ္အသစ္တခုထဲသို႔ ေျခခ်ေနမိၿပီ ျဖစ္ေသာ ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ ဥပေဒသတခုကိုျပ႒ာန္းေပးရေတာ့မည္။ ဘယ္လိုဥပေဒသမ်ဳိးလဲ။ ယေန႔အခ်ိန္ အတိုင္းအတာအရ ေနာက္ပိုင္းလူသားမ်ဳိးဆက္တို႔သည္ အင္တာနက္ကိုအသံုးျပဳၿပီး ဩဟိုမိုေဆပီယန္ဩ လူသားမ်ားအေပၚ အီးေကာမတ္(စ္) (တနည္း) လွ်ပ္စစ္ ၀ါဏိဇၨဩေဗဒ လႊမ္းမိုးမသြားေစဘဲ အီးဟူးမင္းဘီးယင္း (တနည္း) လွ်ပ္စစ္လူသား မ်ားကို ကိုင္တြယ္ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္သူ …. ထိုလူမ်ားမွလြဲ၍ အျခားလူမ်ား အသက္ရွင္ ေနထိုင္ခြင့္မရွိေစရ။ ကြန္ပ်ဴတာခလုတ္မ်ားမွတဆင့္ လူမ်ဳိးတံုးသတ္ျဖတ္မႈမ်ားကို ဆန္႔က်င္ကာကြယ္ႏိုင္သူ …. ထိုလူမ်ဳိးမ်ားမွလြဲ၍ အျခားလူမ်ား အသက္ရွင္ေနထိုင္ ခြင့္မရွိေစရ။ စကၠဴမ်ားေပၚတြင္ ေရးသားထားျခင္းမဟုတ္ဘဲ မ်က္လံုးမ်ားအေပၚ၌ သာ ေရးသားထားသည့္ လူမ်ဳိးမေရြး ဘာသာမေရြး က်ားမ အသက္အရြယ္မေရြး နား လည္ႏိုင္ေသာ ဘာသာစကားကိုမတတ္သူမ်ား အသက္ရွင္ေနထိုင္ခြင့္ မရွိေစရ။ ေ၀ါဟာရအဘိဓာန္စာအုပ္ကို အာဂံုေဆာင္ၿပီး သဒၵါအမွားမွား အယြင္းယြင္း ေျပာဆို တတ္သူမ်ား အသက္ရွင္ေနထိုင္ခြင့္ မရွိေစရ။ ေက်းငွက္ေအာ္သံမ်ား။ ေခ်ာင္းေရစီး သံမ်ားကို ဩေဘထိုဗင္ဩ . ဂီတသံေလာက္ မႏွစ္သက္သူမ်ား အသက္ရွင္ေနထိုင္ ႏိုင္ခြင့္မရွိေစရ၊ သတၱဳတမ်ဳိး (သို႔မဟုတ္) စကၠဴတမ်ဳိးကို လူရုပ္ပံုအမ်ဳိးမ်ဳိး တံဆိပ္ ရိုက္ႏွပ္ထားသည့္အရာ၀တၱဳမ်ားႏွင့္ ”အခ်စ္” ကို တန္ဖိုးျဖတ္တတ္သူမ်ား အသက္ ရွင္ေနထိုင္ခြင့္မရွိေစရ။

         ဤသည္ကား အေမရိကန္ထိပ္တန္း ေယးလ္တကၠသိုလ္မွ ပီအိတ္(ခ်္)ဒီ ဘြဲ႔ ရရွိခဲ့သူ ျမန္မာႏိုင္ငံသား မႏုႆေဗဒပညာရွင္ “ေဒါက္တာ အာလူး မုန္႔လံုးစကၠဴကပ္ ”၏ေတြ႔ရွိခ်က္ နိယာမအသစ္ခု၊ တနည္း ေက်းငွက္။ တိရစာၦန္မ်ားႏွင့္ စကားေျပာ တတ္သူ။ စီးဆင္းေနေသာ ေရအလ်ဥ္၏ဘာသာေဗဒကို နားလည္သူ။ လူအပါအ၀င္ အျခားသက္ရွိသတၱ၀ါတို႔၏ မ်က္လံုးမ်ားအေပၚ၌ ေရးသားထားသည့္ ၀ဏၰအကၡရာ မ်ားကို ဖတ္ရႈႏိုင္သူ။ မင္ထြက္လိုက္ မထြက္လိုက္ႏွင့္ မ်က္ႏွာလိုက္တတ္သည့္ ေဘာလ္ပင္ ေဖာင္တိန္မ်ားကို ေဒါသအမ်က္မထြက္တတ္သူ (တနည္း) သူ႔လက္ ေခ်ာင္းမ်ားမွကိုင္တြယ္ထိန္းခ်ဳပ္ၿပီး ၀ဏၰအကၡရာေပၚလာမည္ကို လက္မခံသည့္ ေဘာလ္ပင္ေဖာင္တိန္မ်ားကို နားလည္ခြင့္လႊတ္တတ္သူ မႏုႆေဗဒပညာရွင္ ”ေဒါက္တာ အာလူး မုန္႔လံုးစကၠဴကပ္” ၏ေတြ႔ရွိခ်က္ စစ္တမ္းအသစ္။

 

အစားထိုးနိယာမ (၁) ဆင္ပြား အပိုင္း (က)

         ေနရာႏွင့္အ၀ွမ္း သစ္ေတာမ်ားရွိသည္ကို လက္ခံႏိုင္ရမည္၊ တနည္း လူသား တေယာက္. ခႏၶာကိုယ္ထဲတြင္ သူကိုယ္တိုင္ဖန္တီးထားေသာ အက်ဥ္းေထာင္ရွိ သည္ကို အသိအမွတ္ျပဳလက္ခံႏိုင္ရမည္ကဲ့သို႔ သစ္ေတာမ်ားကိုလည္း အသိ အမွတ္ျပဳႏိုင္ရမည္။

အစားထိုးနိယာမ (၁) ဆင္ပြား အပိုင္း (ခ)

         ဩဟိုမိုေဆပီယန္ဩ မ်ဳိးႏြယ္စု၀င္လူတို႔သည္ မိမိတို႔ကိုယ္တိုင္ ဖန္တီးထား ေသာ အက်ဥ္ေထာင္မ်ားမွ ထြက္ေျပးလြတ္ေျမာက္ၿပီး မိမိတို႔ကိုယ္တိုင္ ဖန္တီးထား ေသာ သစ္ေတာမ်ား ပင္လယ္မ်ားတေလွ်ာက္ ေနာက္ျပန္လွည့္ရိုး ထံုးစံမရွိဘဲ ရဲ၀့ံစြာ ခရီးသြားရဲရမည္။

အစားထိုးနိယာမ (၁) ဆင္ပြား အပိုင္း (ဂ)

         ထိုသို႔ခရီးသြားရာ၌ ခရီးလမ္းတေလွ်ာက္ ဘုရားေစတီ ရွိေနစရာမလို။ ဘုန္း ႀကီးေက်ာင္း ရွိေနစရာမလိုဘဲ မိမိကိုယ္မိမိ ယံုၾကည္စိတ္ခ်ႏိုင္စြမ္းရွိရမည္။ ထိုအခါ ကမၻာေလာကႀကီးသည္ မိမိ၏ေရွ႕၌ အတားအဆီး အပိတ္အပင္မရွိဘဲ ပြင္းလင္း ေနလိမ့္မည္ကို လက္ခံႏိုင္ရမည္။ လိုအပ္သည့္အရာကား “ဤခရီးကို ျဖတ္သန္း သြားရမည္” ဆိုသည္ကို မိမိကိုယ္တိုင္ လိုလားမႈရွိေနရမည္။

         ေျပာစရာတခုက ရွိလာၿပီ။ သိပ္မၾကာေသးမီ ရက္ပိုင္းအတြင္းကေပါ့။ သူ႔ထံ လာေရာက္လည္ပတ္ၿပီးေနာက္ သူႏွင့္ မိုင္ေပါင္းမ်ားစြာ ေ၀းကြာသည့္ ေနရာေဒသ တခုဆီ ထြက္ခြာသြားခဲ့ေသာ အမ်ဳိးသမီးတေယာက္ဆီက စာကို အတိုင္းအဆမဲ့စြာ ေမွ်ာ္လင့္တမ္းတမိခဲ့ျခင္း အျဖစ္အပ်က္။ သူမႏွင့္ သူ႔အၾကားတြင္ ကပ္ထားေသာ “ဆူပါဂလူး” လည္းမရွိ။ သူမ၏မ်က္လံုးအစံုကို စကၠန္႔အေတာ္ၾကာၾကာ စူးစိုက္ၾကည့္ မိခဲ့တဲ့အျဖစ္က လြဲလို႔ေပါ့၊ သူမရဲ႕စိတ္ကူး၊ အာရံု။ အဘိဓမၼာကိုလည္း သူမသိခဲ့။ ဘယ္သူ႔သမီးဆိုတာလည္း မသိခဲ့။ ဘယ္ၿမိဳ႕မွာေနတာလဲဆိုတာလည္း မသိခဲ့။ ထို႔ အတူ သူဘယ္သူလဲ၊ ဘာလုပ္သလဲ၊ ဘယ္မွာေနသလဲဆိုတာလည္း သူမ မသိျပန္။ မ်က္လံုးခ်င္း စကားေျပာလိုက္တဲ့ စကၠန္႔အခ်ိန္အပိုင္းအျခားကလြဲၿပီး သူမႏွင့္ သူ ဘာမွပတ္သက္ ဆက္ႏြယ္စရာမရွိေတာ့။ သို႔ေသာ္ သူမထံမွစာကိုေတာ့ ေမွ်ာ္လင့္ ေနမိျပန္ေရာ။ သူမအတြက္ သူ စာေရးထားတာ ၾကာၿပီ။ လိပ္စာမသိေတာ့ အခုထိ မပို႔ျဖစ္ေသး။ တကယ္ေတာ့ သူ သူမဆီကို ေန႔တိုင္းနီးပါး စာေရးျဖစ္ စာပို႔ျဖစ္ခဲ့ သည္။ ထို႔အတူ သူမဆီက စာေတြလည္း သူ႔ဆီ ေန႔တိုင္းေရာက္လာေနသည္။ သူ အိပ္ေပ်ာ္ေနတဲ့အခ်ိန္ အရပ္ျမင့္ျမင့္ သူမရဲ့ ေတာ္၀င္ခႏၶာကိုယ္က သူ႔အပါးခ်ဥ္းကပ္ လာၿပီး သူ နားမလည္သည့္ ဘာသာစကားျဖင့္ စာေတြ ေပးေပးသြားတတ္သည္။ သူမရဲ႕ ဘယ္ဘက္ႏႈတ္ခမ္းေပၚက မွဲ႔ကေလးက သူ႔ႏွလံုးသားကို ကလိလိုက္တာ ေလ။ အဲဒီႏႈတ္ခမ္းပဲေပါ့။ သူ႔ကို “ႏွာဘူး” လို႔ေျပာတာ။ သူမရဲ့ စာေတြ ေရာက္ပါမ်ား လာေတာ့ ” သူမကို စြဲစြဲလန္းလန္း ခ်စ္မိၿပီ” ဆိုတာ သူ လက္ခံလိုက္ရေတာ့သည္၊

အစားထိုး နိယာမ (၂)

ဩဟိုမိုေဆပီယန္ဩ မ်ဳိးႏြယ္စု၀င္ လူတို႔သည္ တစံုတေယာက္၏ မ်က္လံုးေပၚ၌ ေရးသားထားေသာ ဘာသာစကားကို မလြဲမေသြဖတ္ရႈႏိုင္ရမည္။ ထို႔အတူ မိမိမ်က္ လံုးေပၚ၌ေရးသားထားေသာ ဘာသာစကားကိုလည္း အျခားသူမ်ားအား ဖတ္ရႈခြင့္ျပဳ ရမည္။ ထိုသူမ်ားမွလြဲ၍ အျခားလူမ်ား အသက္ရွင္ေနထိုင္ခြင့္ မရုွိေစရ၊

အစားထိုးနိယာမ(၂) ဆင့္ပြား

မိမိတို႔လက္ခံရရွိထားေသာ လက္ေဆာင္တည္းဟူသည့္ မ်က္လံုးေပၚေရးသားထား ေသာ ဘာသာစကားမွလြဲ၍ အျခားေသာလက္ေဆာင္တို႔သည္ ထာ၀ရထိန္းသိမ္း ထား၍မရဆိုသည္ကို လက္ခံႏိုင္ရမည္။ ရရွိထားေသာ လက္ေဆာင္တို႔သည္လည္း လူတို႔နည္းတူ သူတို႔ကိုယ္တိုင္ဖန္တီးထားသည့္ အက်ဥ္းေထာင္ကို ေဖာက္ထြက္ လြတ္ေျမာက္ၿပီး သူတို႔ကိုယ္တိုင္ဖန္တီးထားသည့္ သစ္ေတာမ်ား၊ ပင္လယ္မ်ား တေလွ်ာက္ ေနာက္ျပန္လွည့္ရိုးထံုးစံမရွိဘဲ ရဲ၀ံ့စြာခရီးသြားတတ္သည္ကိုလည္း အသိအမွတ္ျပဳလက္ခံႏိုင္ရမည္။ အစားထိုးနိယာမ(၁)ႏွင့္ ျခားနားသည္ကား အစား ထိုး နိယာမ (၂) ၏ရရွိထားသည့္လက္ေဆာင္ႏွင့္ လက္ခံရရွိထားသူ မိမိသည္ စီးဆင္းေနေသာေရႏွင့္ ထိုေရေပၚမွၾကာပြင့္ကဲ့သို႔ သဟဇာတ မွ်ေနေစရမည္။ သဟဇာတမွ်ေအာင္ ႀကိဳးစားရမည္။

         အီတလီစာေရးဆရာႀကီး ဩအီတာလို ကာလ္ဗီႏိုဩ ကေတာ့ ေျပာဖူးသည္။ စာအုပ္တအုပ္ဖတ္သည့္အခါ မဖတ္ခင္ကတည္းက ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ထားဖို႔ လုိအပ္ သည္တဲ့။ ေျခေထာက္ကို စားပြဲေပၚတင္ခ်ိတ္ၿပီး ဖတ္မလား။ ရသည္။ လမ္းေလွ်ာက္ ရင္းဖတ္မလား၊ ရသည္။ မီးလံုးတလံုးရဲ႕အလင္းေရာင္ေအာက္မွာ ဖတ္မလား။ ရ သည္။ လေရာင္ေအာက္မွာဖတ္မလား။ ရသည္။ စာဖတ္ရင္းေဆးလိပ္ေသာက္ တတ္လွ်င္ေဆးလိပ္ မီးျခစ္ႏွင့္ ေဆးလိပ္ျပာခြက္ကိုအပါး၌ ေဆာင္ထားရမည္။ ဒါမွ မဟုတ္အိႏိၵယ ေယာဂက်င့္စဥ္အတိုင္း လက္ႏွစ္ေခ်ာင္းကိုေထာက္၊ ေျခေထာက္ကို အေပၚေထာင္ၿပီး ဖတ္မလား၊ ရသည္။

         ကာလ္ဗီႏို ေမ့ေနတာျဖစ္ေကာင္းျဖစ္မည္။ ဒါမွမဟုတ္ ကာလ္ဗီႏိုသည္ အိပ္ မက္ မမက္ဘူးခဲ့သူရင္လည္း ျဖစ္မည္။ မည္သည့္ပံုစံအေနအထားႏွင့္ စာဖတ္ေန သည္ျဖစ္ေစ၊ ဖတ္ေနသူ၏ မ်က္လံုးထဲမွ စကားလံုးမ်ားကို အျခားတစံုတေယာက္က အျခားဘာသာစကားတခုအေနျဖင့္ မိတၱဴကူးဖတ္ရႈေနသည္ကို ကမၻာေက်ာ္ စာေရး ဆရာႀကီး ေမ့ေလ်ာ့ေနခဲ့သည္ထင့္။ ကာလ္ဗီႏို ေသဆံုးသြားသည္က အေတာ္နစ္နာ သည္။ အသက္ရွင္ေနေသးလွ်င္ ေဒါက္တာအားလူးမုန္႔လံုးစကၠဴကပ္ႏွင့္ ေဆြးေႏြး ျခင္းအားျဖင့္ သူ႔နာမည္ႀကီး၀တၳဳ ”ေဆာင္းညတညအတြင္း ခရီးသြားတေယာက္” စာအုပ္သည္ယခုထက္ ပိုမိုေကာင္းမြန္လာႏိုင္သလို ပိုလည္း ဆိုးရြားသြားႏိုင္သည္။

         ထို႔အတူ ေရနံသာခင္ခင္ႀကီးသည္လည္း ကုန္းေဘာင္ေခတ္ေႏွာင္းပိုင္းတြင္ ေမြးဖြားလာခဲ့ၿပီး သီေပါမင္း၏မ်က္လံုးေပၚ၌ေရးသားထားေသာ စကားလံုးမ်ားကို မဖတ္ႏိုင္ခဲ့၍သာ သီေပါမင္း၏အေႏွာင္အပြားျဖစ္ခဲ့ရၿပီး စုဘုရားလတ္၏ သုတ္သင္မႈ ကို ခံခဲ့ရသည္မဟုတ္ပါေလာ။

         ထိုကဲ့သို႔ သူတပါးမ်က္လံုးမ်ားေပၚ၌ေရးသားထားေသာ စကားလံုးမ်ားကို မဖတ္ႏိုင္သူမ်ား အနာဂတ္ကာလ၌ အသက္ရွင္ေနထိုင္ခြင့္မရွိေစရ။ ထိုအခါ ဣတိၳ လိင္ကုန္ကူးမႈကိစၥႏွင့္ ျပည့္တန္ဆာလုပ္ငန္းမ်ားလည္း သူ႔အလိုလို ရပ္ဆိုင္းသြားေပ လိမ့္မည္။ ထို႔အတူ သူတပါးမ်က္ရည္က်ၿပီးမွ စည္းစိမ္ခံစားတတ္ သူမ်ားလည္း ရွိေတာ့မည္မဟုတ္ေပ။ ထိုအခ်ိန္သည္ သာယာမႈအတိ ၿပီးမည္သာတည့္။

         လံုေလာက္ၿပီ။ ဤမွ်ေလာက္ဆိုလွ်င္ လူ႔ေလာကတခုလံုး သာယာ၀ေျပာၿပီး ဂုဏ္သိကၡာအျပည့္ျဖင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းသာယာမည္သာတည့္။

         ေဒါက္တာအားလူးမုန္႔လံုးစကၠဴကပ္သည္ သူ႔စစ္တမ္းမူၾကမ္းကုိ အေခ်ာသတ္ လိုက္၏။ ထိုအခ်ိန္က်မွ သူေမ့ေလ်ာ့ေနတာကို အမွတ္ရေတာ့သည္။ သူ႔စာမူကို စာေပစီစစ္ေရးတင္ရေပလိမ့္မည္။ သြားၿပီ ….။ သူေရးထားသမွ် သူႀကိဳးစားထားသမွ် ေတာ့ သဲထဲေရသြန္ျဖစ္ကုန္ၿပီ။ စာေပစိစစ္ေရးအဖြဲ႔သည္ သူေရးသမွ် စာလံုးမွန္သမွ် ပံုႏွိပ္ထုတ္ေ၀ခြင့္မျပဳရဟု အမိန္႔ထုတ္ျပန္ထားသည္မဟုတ္ပါေလာ။

         စာေပလြတ္လပ္ခြင့္ရေအာင္ စစ္တမ္းတေစာင္ ျပဳစုရမည္ဟု စဥ္းစားအႀကံ ထုတ္ရင္း ေဒါက္တာအာလူးမုန္႔လံုးစကၠဴကပ္တေယာက္ တခူးခူး တေခါေခါႏွင့္ ႏွစ္ၿခိဳက္စြာ အိပ္ေမာက်သြားေတာ့သည္။ စီးဆင္ေနေသာ ေရႏွင့္ ထိုေရေပၚမွ ၾကာပြင့္သည္မူ သဟဇာတ မမွ်တသည္သာ။ အျခားလူတို႔သည္လည္း အျခားအျခား ေသာလူတို႔၏ အားနည္းခ်က္မ်ားကို ၿမိန္ရည္ရွက္ရည္ ေျပာဆိုေနၿမဲသာ။ စီးထား ေသာဖိနပ္ကိုၾကည့္ၿပီး၊ ၀တ္ထားေသာအက်ႌကိုၾကည့္ၿပီး၊ စီးေနေသာ ဆိုင္ကယ္၊ ကားကိုၾကည့္ၿပီး ေ၀ဖန္ပိုင္းျခားတန္ဖိုးျဖတ္ေနၾကဆဲ။ ထို႔အျပင္ အီးေကာမတ္(စ္)၏ လက္၀ါးႀကီးအုပ္မႈကို မသိသားဆိုးရြားစြာ လက္ခံေနေသာ္လည္း မ်က္လံဳးမ်ားေပၚ၌ ေရးသားထားေသာ ဘာသာစကားမ်ားကိုမူ ထိတ္လန္႔ေၾကာက္ရြံ႕စြာ ေရွာင္ဖယ္ေန ၾကဆဲ။

ေမာင္ေဖသက္နီ

(ဤ၀တၳဳတိုသည္ ၂၀၀၁- ခုႏွစ္ ဇြန္လတြင္ ထိုင္းႏိုင္ငံအေျခစိုက္ လြတ္လပ္ေသာကေလာင္ရွင္မ်ားအသင္းမွ ထုတ္ေ၀ေသာ ”ေရႊေဒါင္းေတာင္” မဂၢဇင္းမွျဖစ္သည္။ ဤ၀တၳဳတိုေရးစဥ္ကာလက ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ စစ္အစိုးရခ်ဳပ္ကိုင္ထားသည့္ စာေပကင္ေပတိုင္ရုံးဟု လူေျပာမ်ားေသာ စာေပစိစစ္ေရးရုံး ရွိစဥ္ကာလျဖစ္သည္။ ယခု စာေရးသူ၏ခြင့္ျပဳခ်က္အရ ဤစာမူကို ျပန္လည္ေဖာ္ျပလိုက္ပါသည္။)

ရႈခင္းသစ္