ဝဏၰေဇာ္ရဲ႕ တကိုယ္ေတာ္ ပန္းခ်ီျပပြဲ

Posted on Posted in ပန္းခ်ီ, သတင္း ရႈခင္း

Wanna Zaw’s solo art exhibition at Borderline Gallery in Maesod,Thailand

2 October 2014 – 17 October 2014

Wunna Zaw (6x4 in) ( for Press)
ပန္းခ်ီဝဏၰေဇာ္ရဲ႕ တကုိယ္ေတာ္ ပန္းခ်ီျပပြဲ ဖိတ္စာ
ndm
ေရာင္းသူမ်ား ၁၅ လက္မ x ၂၂ လက္မ (15″x22″) ပန္းခ်ီ ဝဏၰေဇာ္

 

 

ndm 2
ေမ်ာ္သူမ်ား ၁၈ လက္မ x ၂၂ လက္မ (18″x22′) ပန္းခ်ီ ဝဏၰေဇာ္
smoke
ပအုိ႕(အေငြ႕ ) ၂၁ လက္မ x ၂၁ လက္မ (21″x21″) acrylic on canvas oil on canvas watercolor on paper ပန္းခ်ီ ဝဏၰေဇာ္
blue
floating market (oil on canvas) 18″x22″ Wanna Zaw
utg
ပန္းခ်ီ ဝဏၰေဇာ္
land 1
landscape 1 (acrylic on paper 9’x13″ Artist: Wanna Zaw
n
landscape 2 (acrylic on paper 9″x13″ Artist: Wanna Zaw