အ မ် ာ း ဆို င္ န ာ မ္ က ဗ် ာ စ ာ အု ပ္ ထြ က္ ျပီ

Posted on Posted in သတင္း ရႈခင္း
အမ်ားဆိုင္နာမ္ မင္းညႊန္လိႈင္ ၊ ရန္လင္းေအာင္
အမ်ားဆိုင္နာမ္
မင္းညႊန္လိႈင္ ၊ ရန္လင္းေအာင္

ကဗ်ာဆရာမင္းညြန္႔လိႈင္နဲ႔ရန္လင္းေအာင္တို႔ရဲ႕”အမ်ားဆိုင္နာမ္”အမည္ရ
ကဗ်ာစုစည္းမႈစာအုပ္ထြက္ရွိလာပါျပီ ။ေကာင္းကင္၊ မိုးမခ နဲ႔ ရႈခင္းသစ္
အြန္လိုင္းမီဒီယာမ်ားမွာေဖာ္ျပၿပီးကဗ်ာမ်ားကိုစုစည္းေဖာ္ျပထားတာေတြ႕ရ
ပါတယ္။ကဗ်ာဆရာႀကီးေမာင္နီမြန္ရဲ႕အမွာစာလည္းပါရွိပါတယ္။ ခက္ဦးရဲ႕ ဘာသာျပန္ဆိုမႈနဲ႔အတူအဂၤလိပ္-ျမန္မာႏွစ္ဘာသာနဲ႔ရိုက္ႏွိပ္ထားပါ
တယ္။ ျမႀကိဳးၾကာစာအုပ္တိုက္ရဲ႕ပြဲဦးထြက္တင္ဆက္မႈျဖစ္ပါတယ္။

မင္းရဲညြန္႔လိႈင္