အေျပာင္းအလဲ အတြက္….

Posted on Posted in အဆိုအမိန္႔
ရိုဒင္ ရဲ႕ The thinker ရုပ္တု (၁၉၂၀)
ရိုဒင္ ရဲ႕ The thinker ရုပ္တု (၁၉၂၀)

“The secret of change is to focus all of your energy,not on fighting the old,but on building the new.”
-Socrates
“အေျပာင္းအလဲအတြက္ ဝွက္ဖဲကေတာ့ အေဟာင္းေတြကို ျဖိဳဖ်က္ တာထက္ အသစ္ေတြကို အဓိကထားျပီး အားသြန္ခြန္စိုက္ တည္ေဆာက္ရမွာ ျဖစ္တယ္။”
-ေဆာ့ခရတၱိ (ဘီစီ ၄၇၀ – ၃၉၉)