မ်ွစ္ (စဝ္ခြန္ခ်ဳိ)

Posted on Posted in ကဗ်ာ

မ်ွစ္ (စဝ္ခြန္ခ်ဳိ)

bamboo-shoot

 

တေႏြ တေဆာင္းလံုး
အမိရင္ခြင္ထဲ
ပုန္းလ်ိဳး ကြယ္လ်ိဳး ခိုလံႈ ပုန္းခဲ႔…၊

အံုဂြမ္ အသံေတြနဲ႔
စိုထိုင္းလာတဲ႔ ေျမဆီေတြက
အမိရင္ကိုခဲြ၍ စံုလံုးကန္းမိခဲ႔ေပါ့….၊

ငါးစာသာျမင္ျပီး
ငါးမ်ွားခ်ိတ္မျမင္သူအဖို႔
မိုးအႀကိဳမွာ အေပ်ာ္မႀကဴးခင္…..၊

မုဆိုးငါးသြယ္က အညႊန္႔ခ်ိဳး
အလိုမတူပါဘဲ
ေျခေတာ္တင္ခံခဲ႔ရတဲ႔ ဘဝ….။ ။

စဝ္ခြန္ခ်ိဳ