မီးပံုး (ဒီလူည)

Posted on Posted in ကဗ်ာ

fire_BaloonR

မီးပံုး (ဒီလူည)

ေမွာင္ မွ သိပ္လွတဲ့မ်ဳိး႐ိုးပဲ။

ခ်ိတ္ဆြဲထားတဲ့ ကိုင္းမွာ ပန္းေတြပြင့္သလို
အခ်ိန္အခါတည့္မွ ေမႊးတဲ့ရနံ႔။

အံ့ဩစရာေတာ့အ ေကာင္းသား။

မိႈင္းဝ ေအာင္ တိုက္မွ
အျမင့္ကို ပ်ံတတ္
မ်က္ မျမင္ တစ္ေယာက္လို ဆင္ ကန္းေတာတိုး။

ရင္ ဘတ္ထဲ မီးေတြ ငံုၿပီး
ၾကယ္ေတြဆီ ေလဟုန္စီးေန ေတာ့
ကမ္းမ ေရာက္တဲ့ ေလွလို၊
ရ ေသ့လို စ်ာန္ေလွ်ာ ခဲ့။ ။

ဒီလူည