မူခါး၀ီးက်ိဳး(ေရႊအိမ္စည္)

Posted on Posted in သမိုင္းေရစီး, ေဆာင္းပါး

guns_stars

မူခါး၀ီးက်ဳိး (ေရႊအိမ္စည္)

 

“ၾကယ္ေတြစံုတဲ့ည…ထပ္ႀကံဳရအံုးမယ္….

ၾကယ္ေတြတကယ္ဆံုတဲ့ည… လွေနမွာေပါ့ကြယ္”

 

(ထူးအိမ္သင္၏ ၾကယ္ေတြဆံုတဲ့ည)

 

(က)

  ‘ထီးမူခီး’ စခန္းက်ဆံုးခန္းက ၊ လွ်ပ္ျပတ္သကဲ့သို႔ ျမန္ဆန္လြန္းလွ၏။ က်ဆံုးမႈသည္အၿပိဳၿပိဳ အလဲလဲႏွင့္ ဖရိုဖရဲႏိုင္လြန္းလွ၏။ မုန္တုိင္းေမႊ႕၍တစစီ လႊင့္စင္ၿပိဳပ်က္သြားသကဲ့သို႔…။

လက္နက္ကိုင္စစ္သည္အင္အား တစ္ရာေက်ာ္ရွိသည့္ ခံစစ္ေသစခန္း၊ ဆုတ္ခြာခြင့္လုံး၀မရွိသည့္ စခန္းႀကီးသည္ ဆယ့္ငါးမိနစ္အတြင္းမွာပင္က်ဆံုးခဲ့ရသည္။ ၿခံစည္းရုိး ၃-ထပ္ကာထား၏။ ေညွာင့္ႏွင့္မုိင္းမ်ားအား ခင္းထား၏။ ဆက္သြယ္ေရးေလွ်ာက္ေျမာင္းမ်ားအား ပတ္လည္ခံစစ္ေသနဂၤဗ်ဴဟာအရ တူးထား၏။ အိုဗာဟတ္ဘန္ကာမ်ားရွိ၏။ ဤသို႔ေသာ…. ခိုင္ခံ့သည့္ခံစစ္ေသစခန္းႀကီးသည္ ခဏငယ္အတြင္း၌ အၿပိဳၿပိဳအကြဲကြဲႏွင့္က်ဆံုးခဲ့ရ၏။

‘မူသယ္-ဗ်က္ေကာ’စခန္းက ထီးမူခီးစခန္းႏွင့္ အနီးဆံုးစခန္းတခုျဖစ္သည္။ ‘မူသယ္-ဗ်က္ေကာ’ တြင္ တပ္ရင္းမွဴးႏွင့္စစ္ေၾကာင္း(၁)ရွိ၏။ ထီးမူခီးက …‘မူသယ္-ဗ်က္ေကာ’ရွိ စစ္ေၾကာင္း (၁)သို႔ စစ္ကူေတာင္းရန္ ဆက္သြယ္ေရးစက္ကိုပင္ မဖြင့္ႏုိင္ရွာခဲ့…။ လွ်ပ္တျပတ္အတြင္း က်ဆံုးခဲ့ရ၏။

၁၉၉၂ ခုႏွစ္ ဇူလုိင္..။

 

(ခ)

           ထီးမူခီးစစ္ဆင္ေရးတြင္ က်ေနာ္တုိ႔စစ္ေၾကာင္းသည္ အရံအေနျဖင့္သာပါ၀င္ခဲ့ရ၏။ စခန္းသို႔တတ္သည့္အဖဲြ႔မ်ားက …မာနယ္ပေလာမွဆင္းလာသည့္ ‘ကြန္မန္ဒို’ ႏွင့္ ‘ေပ်ာက္က်ား’ တပ္ဖဲြ႔မ်ားျဖစ္သည္။ သူတုိ႔၏လက္ေမာင္းတြင္ ‘အရိုးေခါင္း’ တံဆိပ္မ်ား၊ ‘ေသာ့တံ’ တံဆိပ္မ်ားတပ္ထား၏။ စစ္ရည္၀ၿပီး ႀကံခုိင္သန္စြမ္းသည့္ စစ္သည္ေတာ္မ်ား၏ဟန္ကအျပည့္…။

ထီးမူခီစခန္းက ကရင့္အမ်ဳိးသားလြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္ (KNLA) ၏တပ္မဟာ (၃) နယ္ေျမအတြင္းတြင္ရွိသည္ျဖစ္၍ တပ္မဟာ (၃)လက္ေအာက္ရွိ KNLA တပ္ရင္း (၇) ၊ တပ္ရင္း (၈) ႏွင့္ တပ္ရင္း (၉) တုိ႔သည္ နယ္ေျမခံ အျဖစ္ႏွင့္ ထီးမူခီး စစ္ဆင္ေရးတြင္ ပါ၀င္ၾကရ၏။

က်ေနာ္တို႔အဖြဲ႔က ထုတ္ႏုတ္အင္အား တပ္စိတ္ (၂)စိတ္ျဖင့္၊ KNLA ရင္း (၉) ႏွင့္ေပါင္း၍ ရင္း (၉) စစ္ေၾကာင္းတြင္ ပါ၀င္ရ၏။ ရင္း (၉) စစ္ေၾကာင္းတြင္ ရင္း (၉)မွ တပ္ခြဲ (၂)ခြဲ…။ ၿပီးလွ်င္ … ရင္း (၉) ႏွင့္အတူ လႈပ္ရွားေနသည့္ ‘သုခုိ၀င္းကို’ ဦးစီးသည့္ ျမစ္၀ကၽြန္းေပၚအဖဲြ႔တို႔ပါ၏။ ျမစ္၀ကၽြန္းေပၚအဖဲြ႔တြင္အင္အား (၅၀) ခန္႔ရွိမည္။ ရွစ္ေလးလံုးအေရးေတာ္ပံုအၿပီး ေတာခုိလာခဲ့ၾကသည့္ျမစ္၀ကၽြန္းေပၚသား ကရင္လူငယ္လူရြယ္မ်ားႏွင့္စုဖြဲ႔ထားသည့္အဖြဲ႔ျဖစ္သည္။ ထုိစဥ္က… သူတုိ႔တြင္ တပ္မဟာဟူ၍မရွိ။ တပ္ရင္းဟူ၍ သတ္သတ္မွတ္မွတ္မရွိၾက။ လက္ေမာင္းတံဆိပ္ႏွင့္ရင္ဘတ္တံဆိပ္မ်ားကိုလည္း မတပ္ဆင္ထား။ ၀တ္ဆင္ၾကသည့္ ယူနီေဖာင္ကလည္းစံုသည္။ အခ်ဳိ႕က… ေပ်ာက္က်ား အစိမ္းပုတ္ေရာင္ႏွင့္ အခ်ဳိ႔က… ဗီယက္နမ္စစ္၀တ္စံု၊ အခ်ဳိ႕က… ကေမၻာဒီယားခမာတုိ႔၏ယူနီေဖာင္းႏွင့္….။

ကရင္လူမ်ဳိးမ်ားျဖစ္ၾကေသာ္လည္း ကရင္လုိမေျပာၾက။ ျမစ္၀ကၽြန္းေပၚ၏ၿမိဳ႕ျပမ်ားတြင္ ႀကီးျပင္းခဲ့ရသည့္အတြက္…. ဗမာစကားကိုသာ ေျပာက်င့္မ်ားၿပီး ၊ ဗမာလုိသာေျပာၾက၏။ သူတုိ႔အားလံုးက အသက္ ၂၀ ႏွင့္ ၃၅ ႏွစ္အၾကား အရြယ္မ်ားျဖစ္သည္။ သူတို႔အဖဲြ႔၏ ေခါင္းေဆာင္ ‘သုခုိ၀င္းကို’ သည္ပင္ အသက္အစိတ္မွ်သာရွိမည္။ သုခို၀င္းကိုက ဟသၤာတေကာလိပ္မွ ေကာလိပ္ေက်ာင္းသားျဖစ္သည္။ ရွစ္ေလးလံုးအေရးေတာ္ပံုႀကီးတြင္ပါ၀င္ခဲ့ၿပီး၊ ေတာခုိခဲ့သည့္ ေက်ာင္းသားတစ္ဦးျဖစ္သည္။

က်ေနာ္တို႔အဖြဲ႔အား ရင္း (၉) စစ္ေၾကာင္းမွဴးက …စစ္ေၾကာင္းတြင္ ဗမာရည္လည္သည့္ ‘ျမစ္၀ကၽြန္းေပၚ’ အဖဲြ႔ႏွင့္ ပူးေပါင္းၿပီး တပ္ခြဲ (၁)ခြဲအျဖစ္ဖဲြ႔ေပး၏။ ဤအတြက္ … ရင္း (၉) စစ္ေၾကာင္းသည္ ထီးမူခီး စစ္ဆင္ေရးတြင္ (၃)ခြဲတေၾကာင္းျဖင့္စုဖဲြ႔ပါ၀င္ခဲ့၏။ စစ္ေၾကာင္မွဴးက …ရင္း (၉) တပ္ရင္း၏ ဒုရင္းမွဴး ဗုိလ္မွဴးၾကင္ျဖစ္ၿပီး၊ ဒု-စစ္ေၾကာင္းမွဴးမွာမူ ရင္း (၉) မွ တပ္ခြဲမွဴး ‘သုခုိပိုးလို’ ျဖစ္သည္။

 

(ဂ)

           က်ေနာ္တုိ႔စစ္ေၾကာင္းက ထီးမူခီးစခန္းမွ လန္က်လာမည့္ရန္သူအား ေခ်မႈန္းရန္ တာ၀န္ယူရ၏။ စစ္ေၾကာင္းအား ‘မူခါး၀ီးက်ဳိး’ ေတာင္ေျခႏွင့္ ‘မူသယ္-ဗ်က္ေကာ’ လမ္းအားျဖန္႔၍ ေနရာခ်၏။ က်ေနာ္တို႔ႏွင့္ျမစ္၀ကၽြန္းေပၚအဖဲြ႔အားေပါင္းထားသည့္ တပ္ေပါင္းစုတပ္ခြဲ က….‘မူခါး၀ီးက်ဳိး’ ေတာင္စြယ္အစြန္းရွိ ရိုးေခ်ာင္းငယ္ေလးအတုိင္းစီ၍ ေနရာယူထား၏။ သုန္းေနသည့္ လယ္ကြင္းငယ္သည္ ေခ်ာင္းရိုး၏ တဖက္တြင္ ျမက္ရိုင္းရွည္မ်ားႏွင့္ စိမ္းညိဳ႕၍ေနသည္။ ျမက္ရိုင္းမ်ားက ရင္စုိ႔မွ်ရွိမည္။ ရန္သူသည္ ျမက္ရိင္းေတာအား ျဖတ္လာလွ်င္ …က်ည္ကြယ္မရွိ။ သက္ကြင္းအတြင္း တုိး၀င္သကဲ့သို႔ျဖစ္မည္။ ရန္သူအေနႏွင့္ လာရန္နည္းမည့္လမ္း။ သို႔ေသာ္…. စခန္းပ်က္၍ ဆုတ္လာရသည့္ ရန္သူသည္အစီအစဥ္တက်ဆုတ္ခြာလာႏုိင္မည္မဟုတ္…။ စဥ္းစားခ်ိန္မရ…။ ေတြးခ်ိန္မရ…။ ဖရိုဖရဲ ဆုတ္ခြာလာမည့္ရန္သူသည္ မ်က္ကြယ္သာရမည့္ ျမက္ရိုင္းေတာ္ကိုလည္း တဇြက္ထိုး၊ တိုးလာႏုိင္မည္။

တပ္သားသစ္တဦး၏ ရန္သူအလာအား ေစာင့္ဆုိင္းေနရစဥ္၊ ရင္ခုန္ရသည့္ ရင္ခုန္မႈသည္က်ေနာ့္၏ရင္တြင္ ….ေႏြးတလွည့္၊ ေအးတလွည့္…။ ၿခံဳထားသည့္ မိုးကာစေပၚသို႔ က်ေနသည့္ မိုးေရစက္မ်ား၏အသံသည္ပင္၊ က်ယ္ေလာင္လြန္းလွသည္ဟု႔ စိတ္အတြင္း၌ထင္မိ၏။ ျမက္ရိုင္းေတာအား တုိး၀င္လာမည့္ ရန္သူမ်ား၊ ၾကားသြာေလမည္လားဟူ၍ အေတြး၌ ပူပန္မိေသး၏။

RPJ ပစ္ခတ္မႈမ်ားေအာက္၌ ထီးမူခီး သည္၀ပ္စင္း၍ေန၏။ ရန္သူသည္ အလစ္အငိုင္ခံလုိက္ရၿပီး ျပန္လည္၍ပစ္ႏိုင္မႈပင္မရွိ။ စခန္းမွလန္က်လာသည့္ ရန္သူသည္ က်ေနာ္တို႔ေစာင့္ေနသည့္ ဖက္ဆီသို႔ ဆုတ္ခြာ၍မလာ…။

ထီးမူခီး စခန္းအား က်ေနာ္တုိ႔မွ ခဏငယ္အတြင္း၌ သိမ္းပိုက္ရရွိလုိက္ေသာ္လည္း ၊က်ေနာ္တုိ႔စစ္ေၾကာင္းသည္ ရန္သူႏွင့္ ထိေတြ႕မႈမရွိခဲ့…။ ထီးမူခီး စခန္းက က်ၿပီ၊ က်ေနာ္က ေသနတ္တခ်က္မွ်ပင္ မပစ္ေဖာက္လုိက္ရ…။

 

(ဃ)

           ထီးမူခီး စခန္းအား သိမ္းယူရရွိခဲ့ၿပီးသည့္ေနာက္… ဆုတ္ခြာထြက္ေျပးသြားၾကသည့္ ရန္သူအား ထီးမူခီး ၊ မူခါး၀ီးက်ဳိး၊ ပနာပခုိ၊ မူသယ္ – ဗ်က္ေကာ…တခြင္တျပင္လံုးအႏွံ႕ ကြက္ျပည့္နင္း၍ ရွင္းလင္းေခ်မႈန္းရန္ ရင္း (၉) စစ္ေၾကာင္း၊ ရင္း (၈) စစ္ေၾကာင္း၊ ရင္း (၇) စစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ‘တာတုိး၀ါး’ စစ္ေၾကာင္းတုိ႔အား တာ၀န္ေပး၏။ စုစုေပါင္း အင္အား (၅၀၀) ခန္႔ရွိမည္။

ျမက္ရိုင္းေတာစိမ္းစိမ္း၊ လယ္ကြင္ျမျမ၊ ေတာင္တန္းညိဳ႕ညိဳ႕၊ ေတာအုပ္မႈိင္းမႈိင္း၊ ေခ်ာင္းေရေဖြးေဖြးအႏွံ႕…၊ တကြက္ျခင္းရင္ေဘာင္တန္း၍ က်ေနာ္တုိ႔ ရွင္းၾကရ၏။ မူသယ္-ဗ်က္ေကာ ရွိ ရန္သူသည္ သူ႔စခန္းအတြင္း၌ ၿငိမ္၍၀ပ္ေနသည္။ သူ႔စခန္းမက်ေရးအတြက္ အဓိကထားေနဟန္ရွိ၏။ ၿခံစည္းရိုးအျပင္သို႔ပင္မထြက္…။ က်ေနာ္တုိ႔က စခန္းစည္းရိုးမွစ၍ စိတ္ႀကိဳက္ကြက္ျပည့္ႏွင္းေနၾကသည္။ေတာေျခာက္ေနသည့္အလား…။ထိေတြ႔တုိက္ခိုက္မႈက

မရွိ။

အခ်ဳိ႕အား ဒဏ္ရာႏွင့္အရွင္မိ၏။ အခ်ိဳ႕က…လက္နက္ခ်ၾက၏။

ရက္သတၱတပါတ္ခန္႔ ကြက္ျပည့္နင္းၿပီးသည့္ေနာက္… က်ေနာ္တုိ႔၏ ရင္း (၉) စစ္ေၾကာင္းသည္ လက္နက္ခ်လာသည့္ ရန္သူ႔သံု႕ပန္႕(၄)ေယာက္၊ လက္နက္ငယ္ (၅)လက္ႏွင့္ ေသဆံုးေနသည့္ အေလာင္းတေလာင္းအားရ၏။ အေလာင္းက …. အရာရွိငယ္တဦး၏အေလာင္းျဖစ္သည္။ ၂-ပြင့္ႏွင့္တပ္စုမွဴးျဖစ္မည္။ ဒဏ္ရာက ေသေလာက္သည့္ ဒဏ္ရာမ်ားမဟုတ္…။ ေသြးလြန္၍ ကြယ္လြန္ခဲ့ရျခင္းျဖစ္ဟန္ရွိ၏။ ၀ရုန္းသုန္းကားႏွင့္ဆုတ္ေျပးလာၾကရသည္မွာကား ထင္ရွား၏။ သံု႔ပန္႕မ်ားအတြင္းမွ တပ္ၾကပ္ႀကီး တဦးသည္ ကာဘုိင္ေသနတ္အား ကိုင္ထားၿပီး ၊ သူ႔ခါး၌ပတ္ထားသည့္ အီေကြးမင့္တြင္က … BA-63 က်ည္ေဘာက္မ်ားႏွင့္။

 

(င)

           ထီးမူခီးစခန္းက်ၿပီး (၇) ရက္ခန္႔အၾကာတြင္ ရန္သူသည္လႈပ္ရွားမႈ႔အား ျပန္၍ စတင္လာ၏။ေက်ာက္ႀကီးၿမိဳ႕သို႔ အလယ္ပိုင္းတုိင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္ လက္ေအာက္ခံဗ်ဴဟာတခုႏွင့္ တပ္မ (၆၆) လက္ေအာက္ခံ နည္းဗ်ဴဟာတစ္ခုတို႔အား ပို႔၏။ ထီးမူခီးစခန္း ျပန္လည္ထုိးစစ္ဆင္ေရးအတြက္ (၂) ဗ်ဴဟာႏွင့္ စစ္ဆင္မည့္ ဟန္ရွိသည္။ စစ္ဆင္ေရးမွဴးက …ဗိုလ္မွဴးႀကီးေဇာ္ထြန္းျဖစ္သည္။ ေက်ာက္ႀကီးတြင္ ထုိင္ၿပီးကြပ္ကဲ၏။

မူသယ္ -ဗ်က္ေကာ သို႔ ေက်ာက္ႀကီးမွ စစ္ေၾကာင္းမ်ားပို႔၏။ ရိကၡာမ်ားပို႔သည္။ ရန္သူ႔ေလတပ္မွ ကင္းေထာက္ေလယာဥ္တစင္းသည္ ေန႔စဥ္… ေနသာသည့္ အခ်ိန္တိုင္း က်ေနာ္တုိ႔အေပၚမွ ၀ဲ၍ ကင္းေထာက္ေန၏။

ဗိုလ္မွဴးႀကီးေလာ၀ါဒီသည္ ထီးမူခီးစခန္းအားသိမ္းပိုက္၊ ရွင္းလင္းေခ်မႈန္း…ဟူသည့္ ေသနဂၤဗ်ဴဟာမွ ၊ရန္သူ႔ဘက္မွ ျပန္လည္ထုိးစစ္ဆင္လာမည့္ စစ္ဆင္ေရးအား ခံစစ္ေသႏွင့္ ခုခံရိုက္ခ်ဳိးေရးေသနဂၤဗ်ဴဟာသို႔ ေျပာင္းလုိက္ဟန္တူ၏။ ဗဟို ‘သ.၀.ခ’ တပ္မ်ားအား ထီးမူခီး စခန္းကုန္းတြင္ တပ္္စဲြ၍ထုိင္ေစသည္။ ရင္း (၇) ၊ ရင္း (၈)၊ ရင္း (၉) စစ္ေၾကာင္းမ်ားအား ထီးမူခီး၏အေရွ႕ဘက္ရွိ ကာကုန္းမ်ားတြင္ ေနရာခ်၏။

က်ေနာ္တို႔၏ ရင္း (၉)စစ္ေၾကာင္းက ‘မူခါး၀ီးက်ဳိး’ေတာင္ေၾကာတြင္ ေနရာယူရသည္။ မူခါး၀ီးက်ဳိးက ထီးမူခီးထက္ျမင့္၏။ ပထ၀ီအရ ထုိေဒသတြင္း၌ စိုးမုိးကုန္းအျဖစ္ႏွင့္ တည္ရွိသည္။ က်ေနာ္တုိ႔စစ္ေၾကာင္းႏွင့္အတူ မူခါး၀ီးက်ဳိး ေတာင္ေၾကာေပၚသို႔ ဗဟိုလက္နက္ႀကီးတပ္ဖြဲ႔တဖဲြ႔ကိုလည္း တင္ထား၏။ ၇၅ -ေနာက္ပြင့္ရိုင္ဖယ္၊ ၈၁-မီလီမီတာ၊ ၈၂- မီလီမီတာႏွင့္ (.၅) စက္ေသနတ္ႀကီး ၂-လက္ တုိ႔အား မူခါး၀ီးက်ဳိး ေတာင္ကုန္းေပၚ၌ ဆင္ထား၏။ က်ေနာ္တုိ႔၏ ရင္း (၉) စစ္ေၾကာင္းက … လက္နက္ႀကီးလံုၿခံဳေရးႏွင့္ မူခါး၀ီးက်ဳိး စိုးမုိးကုန္းအား ထိန္းသိမ္းထားေရး တာ၀န္အား ယူရ၏။

မူခါး၀ီးက်ဳိး ေတာင္ေၾကာအတုိင္း ဆက္သြယ္ေရးေျမာင္းမ်ားအား တူးၾက၏။ ကတုတ္က်င္းမ်ားအား ဆယ္ကိုက္စီျခား၍ တူးၾကရ၏။ ကတုတ္က်င္းအေပၚမွ ေပါင္လံုးခန္႔ရွိသည့္ သစ္လုံးမ်ားအား ထပ္၍တင္၏။ သစ္လံုးမ်ားေပၚမွ မုိးကာစႏွင့္တဖက္ရပ္တဲထုိး၍ မုိးထား၏။ ကတုတ္က်င္းမ်ားက ၂-ေယာက္ တက်င္း ထုိင္ရမည့္ ကတုတ္က်င္းမ်ားျဖစ္သည္။ ၿပီးလွ်င္ … ရန္သူတတ္လာႏုိင္မည့္ ပစ္ကြင္းအား မ်က္ကြယ္၊ က်ည္ကြယ္မရွိေစရန္ ရွင္းၾက၏။ ေညွာင့္မ်ားေထာင္၏။ မႈိင္းမ်ားခင္း၏။

ရန္သူ၏ ကင္းေထာက္ေလယာဥ္လာလွ်င္မူ… က်ေနာ္တို႔ အလုပ္မ်ားအားလံုးအား ရပ္ထားၾက၏။ လႈပ္ရွားမႈမရွိ။ သစ္ေတာအုပ္အတြင္း၌ က်ေနာ္တို႔ေပ်ာက္ေနၾကသည္။ မီးခိုးလံုး၀ထြက္ခြင့္မျပဳ…။ ထမင္းခ်က္ျပဳတ္ေရးအား မူခါး၀ီးက်ဳိး ေတာင္ေျခမွ မိနစ္သံုးဆယ္ခန္႔သြားရမည့္ မူခါး၀ီးက်ဳိးရြာအနီးရွိ လွ်ဳိေလးတခုအတြင္း၌ ခ်က္ၾကသည္။ ရြာသားမ်ားက ခ်က္ေပးၾကျခင္းျဖစ္သည္။ နံနက္ေစာေစာမွာပင္ ထမင္းထုပ္မ်ားက ေတာေၾကာေပၚသို႔ ေရာက္လာၿပီျဖစ္သည္။ တေယာက္ကို တေန႔အတြက္ ထမင္းထုပ္ (၂)ထုပ္ရ၏။ မွ်င္ငါးပိေထာင္း၊ မွ်င္ငပိဖုတ္၊ မွ်င္ငပိေၾကာ္….။ တခါတရံတြင္မူ မွ်င္ငပိေၾကာ္တြင္ ၀က္သားတံုးေလးမ်ားပါ၏။ တုိ႔စရာကမူ … ဒညင္းသီး။ ဒညင္းပင္မ်ားက မူခါး၀ီးက်ဳိးေတာင္ေၾကာတေလွ်ာက္၌ အေလ့က်ေပါက္ေနၾကသည္။ က်ေနာ္တို႔က …ဒညင္းသီးအား ခ်ဴ၍ မဆြတ္၊ အပင္ေပၚတတ္၍မခူး…။ အပင္ငယ္လွ်င္ …အပင္လိုက္လွဲလုိက္၏။ အပင္ႀကီးလွ်င္ အကိုင္းလုိက္ခုတ္၍ ခူးၾက၏။ မတတ္ႏုိင္။

က်ေနာ္တို႔ စစ္ဆင္ေရးတခုလံုး၏ ဆက္သြယ္ေရးႏွင့္ ေထာက္ပို႔လမ္းေၾကာင္းက …သံလြင္ျမစ္ေဘးရွိ ‘ေစာထ’ စခန္းမွ ‘ညွာပလိုတဲ’ ၊ ‘တံတားတဲ’ ၊ ‘ထီးမူခီး’ လမ္းေၾကာင္းျဖစ္သည္။ ဆန္၊ ငပိ၊ ငရုတ္သီးစသည့္ ရိကၡာမ်ားမွအစ ေစာထမွပင္ သယ္ရ၏။ ဆင္မ်ားျဖင့္သယ္ျခင္းျဖစ္သည္။

ရန္သူသည္လည္း ေက်ာက္ႀကီး၊ မူသယ္-ဗ်က္ေကာ လမ္းေၾကာင္းအား လံုၿခံဳေရးခ်၍ အထမ္သမားေပၚတာမ်ားျဖင့္ ရိကၡာႏွင့္ ခဲယမ္းမီးေက်ာက္မ်ားအား မူသယ္-ဗ်က္ေကာ စခန္းသို႔ ပို႔ေနသည့္သတင္းမ်ားအားၾကားေနရ၏။

ရန္သူႏွင့္ ထိေတြ႔မႈျဖစ္မည့္ ဒီ-ေဒး ႏွင့္ န-နာရီ က… တရက္ၿပီး ၊ တရက္…။ တနာရီၿပီး ၊ တနာရီ…နီးကပ္၍လာၿပီ။

ျဖတ္ကနဲ…အေတြးက ‘ အင္း၀ႏွင့္ဟံသာ၀တီ’ စစ္ဆီသို႔ေရာက္၏။ ရာဇာဓိရာဇ္အေရးေတာ္ပံုက်မ္းမွ မင္းရဲေက်ာ္စြာ၏ မိန္႔ေတာ္မူသည့္စကားအား အမွတ္ရမိ၏။

“ စစ္ထုိးိရန္ သည္တႀကိမ္ ငါခ်ီခဲ့သည္။ ယခုမွ သူႏွင့္ တုိက္ရေတာ့မည္။ ငါ့အလုိဆႏၵျပည့္၀ၿပီ။ သူႏွင့္စစ္ထုိးရန္ အခ်ိန္းအခ်က္ျပဳ႕ထားၿပီးၿပီ။ ခ်ိန္းဆိုထားသည့္အတိုင္း မထြက္ပဲေနခဲ့ပါမူ… ငါ့စကား ပ်က္ေခ်ေတာ့မည္။ ယခု ငါမတုိက္ခဲ့ေသာ္ ေနာင္ ဘယ္ေသာအခါက်မွ သူႏွင့္ စစ္ထုိးခြင့္ရပါဦးမည္နည္း…။”

မိုးႏွင္းမ်ားက မူခါး၀ီးက်ဳိးေတာင္ေၾကာ တခုလံုးအား စိုးမုိး၍ သိမ္းယူထား၏။ ဖဲြ၍မစဲေတာ့…။ လက္နက္ႀကီးတပ္ဖဲြ႔မွ ကရင္ရဲေဘာ္မ်ားသည္ ၇၅-ေနာက္ပြင့္ႀကီးအား တပ္ဆင္၍ေနသည္။ မုိးႏွင္းမ်ားေအာက္၌ ၇၅-ေနာက္ပြင့္ႀကီးက မဲေျပာင္၍ စုိစုိစြတ္စြတ္…။ မလွမ္းမကမ္းတြင္ (.၅) စက္ေသနတ္ႀကီး၂-လက္က ေၾကာခ်င္းကပ္လ်က္..။ (.၅) က်ည္ေသတၱာအား ထမ္းလာသည့္ ကရင္ရဲေဘာ္ေလး၏ ပခံုးမွ ျဖာထြန္းေနသည့္ ေန၀န္းနီတံဆိပ္သည္ မုိးႏွင္းျမဴမ်ားအၾကား၌ပင္ ေတာက္ပ၍ေနသည္။

ရာသီက … စိမ့္၍ေအး၏။ က်ေနာ္တုိ႔အားလံုး၏ႏွလံုးေသြးမ်ားကမူ … ပူ၍ေႏြး၏။

 

“…..ၾကယ္ေတြစံုတဲ့ည…ထပ္ႀကံဳရအံုးမယ္….

ၾကယ္ေတြတကယ္ဆံုတဲ့ည… လွေနမွာေပါ့ကြယ္…..”

 (ထူးအိမ္သင္၏ ၾကယ္ေတြစံုတဲ့ည)

 

 

ေရႊအိမ္စည္ | တနလၤာေန႔၊ ဂ်ဴလုိင္လ ၀၅ ရက္ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္ ၁၄ နာရီ ၅၈ မိနစ္

Mizzima

 

 

Soe-Han

စာေရးသူ၏ ကိုယ္ေရး အက်ဥ္း

စာေရးသူ ၏ အမည္အရင္းမွာ ဦးစိုးဟန္ (ခ) အလိမၼာ  ျဖစ္ျပီး ျမန္မာ့ႏိုင္ငံ ဒီမိုကေရစီေရး လႈပ္ရွားမႈအတြင္း ၁၉၈၈ ခုႏွစ္မွ စျပီး ႏွစ္ကာလရွည္ၾကာစြာ ျမန္မာ့ ဒီမိုကေရးစီေရး အတြက္ တစိုက္မတ္မတ္ ရပ္တည္ ၾကိဳးပမ္းခဲ့သူတဦးျဖစ္ျပီး မင္းဟန္၊ ေရႊအိမ္စည္၊ မင္းေဆြသစ္ အစရွိေသာ ကေလာင္ခြဲမ်ားျဖင့္ ရသစာေပ၊ ရုပ္ပံုလႊာ ၊စာအုပ္ေဝဖန္ေရး၊ ႏိုင္ငံေရး ေဆာင္းပါးမ်ား ႏွင့္ လြတ္လပ္တဲ့ အာရွအသံ (Radio Free Asia – RFA) တို႔တြင္လည္း အပါတ္စဥ္ အသံလႊင့္ေဆာင္းပါးမ်ား ကိုထုတ္လႊင့္ ခဲ့သည္။ စာေရးသူ ဦးစိုးဟန္ ၊ အသက္ (၄၉) ႏွစ္ သည္ ထိုင္း-ျမန္မာ နယ္စပ္ ေဒသတြင္ ၂၉ ၊ ဧျပီလ ၊ ၂၀၁၆ ရက္ေန႕တြင္ ကြယ္လြန္သြားခဲ့ျပီး ဇနီး ျဖစ္သူ မဥမၼာစိုး (ညိဳမာ) ႏွင့္ သမီးျဖစ္သူ ေမသံသာႏွင္း တို႔ က်န္ရစ္ခဲ့သည္။ က်န္ရစ္သူ မိသားစု၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္  ရႈခင္းသစ္ ပရိတ္သတ္မ်ား အတြက္ ၄င္း၏ ရသ ေဆာင္းပါးမ်ားကို စုစည္းျပီး ရႈခင္းသစ္မွ ျပန္လည္ေဖၚျပလိုက္ပါသည္။