အစြဲ (လင္းသက္ျငိမ္)

Posted on Posted in ကဗ်ာ

aSwllR

အစြဲ (လင္းသက္ျငိမ္)

ငါ့အနားလာပါ
ငါ့အနားလာစမ္းပါ
ၿမိဳ႕တစ္ၿမိဳ႕စီမွာဆိုေပမယ့္
နယ္ေျမတစ္ခုစီမွာဆိုေပမယ့္
ငါ့အနားလာပါ
ငါ့အနားလာစမ္းပါ
ေျခေထာက္ေတြကိုဂ႐ုစိုက္ပါ
လက္ေခ်ာင္းေတြကိုဂ႐ုစိုက္ပါ
နားေတြန႔ဲစဥ္းစားၿပီး
မ်က္လံုးေတြန႔ဲသြားပါ
အရာရာကိုႏွလံုးသားန႔ဲဆံုးျဖတ္ရင္မွားလိမ့္မယ္
အရာရာကိုဦးေႏွာက္န႔ဲခံစားရင္မွားလိမ့္မယ္
ငါ့အနားလာပါ
ငါ့အနားလာစမ္းပါ
လူေတြအရမ္းရႈပ္ေနတ့ဲေနရာေတြေရာက္တိုင္း
လူေျခတိတ္ဆိတ္တ့ဲလမ္းေတြေရာက္တိုင္း
ငါ့အနားလာပါ
ငါ့အနားလာစမ္းပါ
မင္းေရာက္ေနတ့ဲေနရာတိုင္းဟာ
ငါ့ရင္ခုန္သံသက္ေရာက္ရာရပ္ဝန္းပဲ
မင့္ခရီးတိုင္းမွာငါ့ခ်စ္ေမတၱာေတြက
အရိပ္လိုျဖစ္ထြန္းေနၾကေလရ႕ဲ
ေပ်ာ္ရႊင္မႈကိုစားသံုးပါ
မိုက္မဲမႈကိုသတိထားကိုင္တြယ္ပါ
ၿငီးေငြ႔မႈကိုေတာ့ ေရမေလာင္းမိပါေစန႔ဲ
ေနာက္ေက်ာမလံုရင္ဖ်တ္ခနဲလွည့္ၾကည့္လိုက္
ရိပ္ခနဲျဖတ္ေျပးသြားတာေတြ႕ရင္
အ့ဲဒါငါပါပဲ။

လင္းသက္ၿငိမ္
18.12.2015