ကဗ်ာသတင္း ရႈခင္း

ေက်ာင္း ကို လာေနတယ္ (ကိုသားၾကီး)

schoolboard

ေက်ာင္း ကို လာေနတယ္ (ကိုသားၾကီး)

အဖူးအငံု ျပည့္ စိမ္းသန္႔ေဖြး တ့ဲ
ၾကက္ရုန္း စပယ္ေတြ
ေရေလာင္ နာမွာ စိုးတ့ဲ ပူပန္မႈက
သားေပ်ာက္မိခင္ေတြရဲ႕ သက္ျပင္းလို
အခန္းတြင္း အပူခ်ိန္မ်ားတ့ဲအခါ
ကိုယ္ခ်င္းစာလို႔ရတယ္။

ရႊံ႕ေရ စက္လက္ ေျခေထာက္ ေတြနဲ႕
အနာဂတ္ ကို
နာနာက်င္က်င္ မေငါက္ပစ္နိုင္တ့ဲ စိတ္က
က်ိတ္ နာ တယ္။
ဒီအခ်ိန္
ကေလး ေတြ ေက်ာင္းကို လာေနတယ္။

လယ္ကန္သင္း ေပၚက
ေျခေထာက္ ငယ္ေလးေတြ ဟာ ဖိနပ္အစား
ႀကံ႕ခိုင္မႈကို နင္းျပီး
ေက်ာင္းကို လာေနတယ္။

ေလာက အလွတရားကို ပံုေဖာ္ဖို႔
သူတို႔ ေက်ာင္းကို လာေနတယ္။

ကိုယ္က်င့္တရား မြန္ျမတ္ သန္႔စင္ဖို႔
သူတို႕ေက်ာင္းကို လာေနတယ္။

အသက္ရွည္ အနာမ့ဲစြာ က်န္းမာႀကံ႕ခိုင္ဖို႔
သူတို႕ေက်ာင္းကို လာေနတယ္။

ျငိမ္းခ်မ္းေရး နဲ႔ လြတ္လပ္တ့ဲ တန္ဖိုးကို
ေသေသသပ္သပ္ အလြတ္ ရြတ္ဆိုဖို႔
သူတို႕ေက်ာင္းကို လာေနတယ္။

တံစက္ျမိတ္မွာ ရပ္ေငးရင္း
ေက်ာင္းတက္ခ်ိန္ ရြာတ့ဲ မိုးကို
ကမၻာ အရပ္ရပ္က က်ည္ဆန္ေတြလို
မုန္းတယ္။ ။

ကိုသားႀကီး