ကဗ်ာရသရႈခင္း

​ေပ်ာ္​ရႊင္​ပါမိတ္​​ေဆြ (လင္းသက္ျငိမ္)

be_happy

ေပ်ာ္ရႊင္ပါမိတ္ေဆြ (လင္းသက္ျငိမ္)

ခင္ဗ်ားစိတ္မညစ္ပါန႔ဲ…
ခင္ဗ်ားစိတ္ဓာတ္မက်ပါန႔ဲ….
ေနေရာင္ျခည္ေတြန႔ဲေလညင္းေတြရိွေနပါေသးတယ္၊

ညကာလန႔ဲ…
ၾကယ္တာရာေတြန႔ဲ….

ကမာၻႀကီးန႔ဲ လမင္းႀကီးလည္းရိွေနပါေသးတယ္၊

ဟာသေတြန႔ဲ….
အႏုပညာေတြန႔ဲ…..
မေသဆံုးႏိုင္ေသးတ့ဲ..
ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ေတြ ရွိေနပါေသးတယ္၊

ခ်ဳပ္႐ိုးရာေတြက
ၾကည့္တတ္ရင္ေတာ့
ဒီဇိုင္းေတြပဲမဟုတ္လား၊

အမာရြတ္ေတြကိုလည္း
အလွပဆံုးတက္တူးအျဖစ္
ျမင္ၾကည့္ပါ၊

ေပ်ာ္ရႊင္ပါမိတ္ေဆြ
နာက်င္စရာေတြန႔ဲပူေဆြးမႈေတြကိုၿငီးေငြ႔ၿပီး
ေပ်ာ္ရႊင္လိုက္စမ္းပါမိတ္ေဆြ။

အခုေရာက္ေနတ့ဲေနရာမွာ
ခင္ဗ်ားရိွေနခ့ဲတာပဲ
ေပ်ာ္ရႊင္ပါမိတ္ေဆြ

အလိုဆႏၵမီးခိုးတန္းေတြကိုထားလိုက္ပါ
မေပ်ာ္ရႊင္မႈအသိုးေတြကိုစြန္႔ပစ္ခ့ဲပါ
ေပ်ာ္ရႊင္ပါမိတ္ေဆြ
ေပ်ာ္ရႊင္လိုက္စမ္းပါ။

မိတ္ေဆြ
အခုခင္ဗ်ားေပ်ာ္သြားရင္
ကြၽန္ေတာ္လည္းေပ်ာ္သြားလိမ့္မယ္
ေပ်ာ္လိုက္စမ္းပါ မိတ္ေဆြရယ္။

လင္းသက္ၿငိမ္