ကဗ်ာ

ေဆာင္းခိုငွက္ (စဝ္ခြန္ခ်ိဳ)

saungKhoNghat

ေဆာင္းခိုငွက္ (စဝ္ခြန္ခ်ိဳ)

ပင္လယ္ကိုျဖတ္
မုန္တိုင္းမေၾကာက္
ေလစုန္မွာပ်ံ
ေလဆန္မွာဝဲ…။

မီးခိုးေရာင္
ေဖ်ာ့ေဖ်ာ့ေလးက
မာန္အျပည့္
တဖ်တ္ဖ်တ္ရိုက္ခတ္…။

ေဟာ့

ေရွ႕မွာအရုဏ္
မိုးကုတ္စက္ဝိုင္းအလြန္က
အလင္းတစနဲ႔
ေတြ႕ျပီအသိုက္..။
——————–
——————–
——————–
ေဆာင္းခိုငွက္ရဲ႕
အိမ္အျပန္—-။ ။

စဝ္ခြန္ခ်ိဳ