ကဗ်ာ

အေမြ နဲ႔ ေကာင္းကင္ဘံု ပ်က္သုဥ္းျခင္း (Gin Suan Tung)

အေမြ

အေမြ (Gin Suan Tung)

ဒီေျမဟာ
ငါတို႔ကို မပိုင္သခင္
ငါတို႔ရဲ႕ ပိုင္နက္ေျမျဖစ္ခဲ့တယ္။

ျမစ္၊ ေခ်ာင္း၊ အင္း၊ အိုင္
အျမဲစိမ္းေတာ၊ စိမ့္ေတာ၊ ဒီေရေတာ
သစ္ေတာ၊ ေျခာက္ေသြ႕ေတာ၊
စိမ္းလန္းေသာ ျမက္ခင္းျပင္
အဝါႏုေရာင္ အရုဏ္မနက္ခင္း
အထပ္ထပ္ အဆင့္ဆင့္ေသာ စားက်က္မ်ား
သစ္ပင္ခ်ံဳႏြယ္မ်ား ပိတ္ေပါင္းမ်ား စိမ့္စမ္းမ်ား
ေတာင္ကုန္းေတာင္တန္းမ်ားလည္း
ဆင့္ကာစီကာ သြယ္ကာတန္းကာျဖင့္
ေျမျပန္႔ လြင္ျပင္ ေက်းငွက္သာရကာမ်ားႏွင့္
ေတာရိုင္းတိရစၧာန္မ်ား
လွပေဝဆာေနေသာ ညေနဆည္းဆာခ်ိန္မ်ား
ဒီေျမေပၚမွာ
ဘိုးစဥ္ေဘာင္ဆက္
တို႔ေတြ ေရြ႕လ်ား သြားလာ ေနထိုင္ခဲ့ၾကတယ္။

နယ္နိမိတ္ေတြ မရွိခဲ့ဘူး
နယ္ေျမကန္႔သတ္ခ်က္ေတြ မရွိခဲ့ဘူး
နယ္ျခားေစာင့္တပ္ဖြဲ႕ေတြ မရွိခဲ့ဘူး
အခြန္ဦးစီးဌါနေတြ မရွိခဲ့ဘူး
လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးေတြ မရွိခဲ့ဘူး
ေလဟာျပင္မွာ ပ်ံဝဲေနတဲ့သိမ္းငွက္ေတြလို
အတားအဆီးမရွိ တိုက္ခတ္ေနတဲ့ေလဟုန္လို
အနားသတ္မဲ့တဲ့ မိုးေကာင္းကင္ႀကီးလို
ငါတို႔ေတြဟာ လြတ္လပ္တဲ့လူေတြ ျဖစ္တယ္။

ေကာင္းကင္ဘံု ပ်က္သုဥ္းျခင္း (Gin Suan Tung)

အျပစ္ေက်ဖို႔ ဝန္ခ်
ေတာင္းပန္ရဦးမယ္
တို႔ဘဝ အေဆာက္အအံုေတြ
ၿပိဳပ်က္ခဲ့ေပါ့
(အို….ဘုရားရွင္ ေပးသနားထားတဲ့
ငါတို႔ရဲ႕ စံအိမ္ေတာ္)
ငါတို႔လက္ထက္မွ ပ်က္စီးသြားခဲ့ရ။

အမုန္းပြားေသြးထိုးမႈေတြ…
လက္နက္ကိုင္အၾကမ္းဖက္မႈေတြ…
ဘူလ္ဒိုဇာ တိုက္တာအိုးအိမ္ ၿဖိဳဖ်က္ျခင္းေတြ…
လယ္ယာျခံေျမ အဓမၼသိမ္းယူျခင္းေတြ…
အာဏာအလြဲသံုးစားလုပ္ျခင္းေတြ…
ရာစုႏွစ္ ေၾကာက္မက္ဖြယ္ တေစၧႀကီးပဲ။
ဒါဟာ ျပည္သူေပးတဲ့ သူတို႔ရဲ႕လုပ္ပိုင္ခြင့္ဆိုတာေပါ့

ဒါ သူတို႔ရဲ႕ႏိုင္ငံေတာ္မွာ
လူအိုေတြအတြက္ တိုင္းျပည္မရွိဘူး
လူနာေတြအတြက္ တိုင္းျပည္မရွိဘူး
ဆင္းရဲသားေတြအတြက္ တိုင္းျပည္မရွိဘူး
မိဘမဲ့ေတြအတြက္ တိုင္းျပည္မရွိဘူး
ပညာမဲ့ေတြအတြက္ တိုင္းျပည္မရွိဘူး

ဒီလိုနဲ႔ ငါတို႔ရဲ႕တိုင္းျပည္မွာ ငါတို႔ေတြဟာ
ဒုကၡသည္ လာခံေနရ
ဒီလိုနဲ႔ ငါတို႔ရဲ႕တိုင္းျပည္မွာ ငါတို႔ေတြဟာ
သူစိမ္းေတြ လာျဖစ္ေနရ
ဒီလိုနဲ႔ ငါတို႔ရဲ႕တိုင္းျပည္မွာ ငါတို႔ေတြဟာ
ခိုလံႈခြင့္ လာေတာင္းခံေနရ

ဟုတ္တယ္….အိမ္ထဲမွာ အဖိုးတန္ပစၥည္းေတြမရွိရင္
ဘယ္သူ အသက္နဲ႔ရင္းၿပီး အိမ္ကို ေစာင့္ေရွာက္မလဲ
အိမ္ထဲမွာ အိမ္သူအိမ္သားေတြ မရွိေတာ့ရင္
ဘယ္သူ အသက္နဲ႔လွဲၿပီး အိမ္ကို ကာကြယ္ဦးမလဲ
အိမ္ထဲမွာ ခ်စ္ခင္သူေတြ ခ်စ္ခင္ရတဲ့သူေတြ မရွိေတာ့ရင္
ဘယ္သူ ရွိသမၽွရင္းၿပီး ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မလဲ

ငါတို႔ေတြဟာ….အသက္ရွင္ဖို႔ ရုန္းကန္ရတယ္
ငါတို႔ေတြဟာ….ဘဝဝမ္းစာအတြက္
ကမၻာႀကီးကို ပခံုးေပၚထမ္းၿပီး ရုန္းကန္ၾကတယ္
ငါတို႔ေတြဟာ….ဘဝဝမ္းစာအတြက္
တၿမိဳ႕လံုး တရြာလံုးကို အထက္ေအာက္လွန္ တူးေဖာ္ရွာၾကံၾကတယ္
ငါတို႔ေတြဟာ….ဘဝဝမ္းစာဖူလံုဖို႔အတြက္
တေတာလံုး တေတာင္လံုးကို ျပဳန္းတီးေစခဲ့တယ္
ငါတို႔ေတြဟာ….ဘဝဝမ္းစာဖူလံုဖို႔အတြက္ ရွာေဖြရုန္းကန္ရင္း
အဆိပ္ေတြ ဓာတ္ေငြ႕ေတြ မီးခိုးမီးေငြ႕ေတြဟာ
ငါတို႔ရဲ႕ ေသြးေၾကာထဲမွာ စီးဝင္သြားခဲ့တယ္
ငါတို႔ေတြဟာ….ဘဝအညစ္အေၾကးေတြ သန္႔စင္ဖို႔
လူ႔ယဥ္ေက်းမႈႀကီးတခုကို မီးလၽွံထဲ ဆြဲထည့္ မီးရႈိ႕လိုက္ၾကတယ္။

Gin Suan Tung