ကဗ်ာရသရႈခင္း

အလံျဖဴေလး ေပးခ်င္တယ္ (နီလာမိုးေဆြ)

white-flag

အလံျဖဴေလး ေပးခ်င္တယ္ (နီလာမိုးေဆြ)

 • မ်က္ေတာင္ကန္႔လန္႔ကာ
  အဖြင့္နဲ႔အပိတ္ႀကား
  တံခါးတခ်ပ္သာျခားေလတဲ႔
  သည္လမ္းခရီး….
 • ေနျခည္နုနုေအာက္မွာ
  နာရီသံတခ်ပ္ခ်ပ္ကိုအေဖၚျပဳ
  ပခံုးထက္ကသတိ အသိနဲ႔
  ေျခလွမ္းေတြကမရပ္မနား….
 • က်ီစယ္လာတဲ႔ ေလနုေအးက
  ရင္ စည္းရိုးကိုတိုးမေဖာက္နိုင္
  နဖူးထက္ကေခြ်းစက္က
  ေႏြ ကိုသာကိုယ္စားျပဳေလတယ္….
 • တထြာခရီးအတြက္
  ခရုငယ္ထံုး နုလံုးမူလို႔
  မျပည့္ဝတဲ႔ေတာင္းဆုေတြနဲ႔
  သက္ရွဴလိုက္တိုင္း စိန္ပန္းေဝတယ္….။ ။

နီလာမိုးေဆြ။