အိမ္ကေန အဂၤလိပ္စာ သင္ၾကစို႔

Posted Posted in ဘာသာစကား

အဂၤလိပ္စာ တိုးတက္တက္ဖို႔ေက်ာင္းကို မသြားႏိုင္ေပမယ့္လည္း မိမိအိမ္ကေန အြန္လိုင္း ကေန ေလ႔လာႏိုင္တယ္ဆိုတာ …. ႏိုင္ငံတကာမွာရာက္ေနၾကတဲ႔ က်ေနာ္တို႔ျမန္မာေတြထဲမွာ အေၾကာင္းအမ်ဳိးမ်ဳိးေၾကာင့္ ပညာေရးနဲ႔ အလွမ္းေဝးခဲ႔ ရတဲ့သူေတြ ရွိပါတယ္။ တခ်ဳိ႕လည္း အသက္ႀကီးမွ ႏုိင္ငံျခားကိုေရာက္လာၾကတာပါ။ ဒါ့အျပင္ အေျခခံမပါေလေတာ့ တကူးတကန္႔အခ်ိန္ေပး ၿပီး ေက်ာင္းကိုမတက္ခ်င္ေတာ့တာမ်ဳိးလည္း ရွိၾကသလို တခ်ိဳ႕က်ေတာ႕လည္း စားဝတ္ေနေရးနဲ႔ သား၊ သမီး အေရးေတြကို ဦးစားေပးလိုက္ရတဲ့အတြက္ ေက်ာင္းနဲ႔ေဝးခဲ႔ရတာမ်ဳိး ရွိပါတယ္။  တခ်ဳိ႕ၾကေတာ့ က်န္းမာေရးအေျခအေနေၾကာင္႔ ပညာ ဆက္မသင္ႏိုင္ပဲ အခက္အခဲရွိၾကသူေတြလည္း ေတြ႔ရပါတယ္။ ပညာေရးဆိုတာထက္ အဂၤလိပ္စာကိုတတ္ဖို႔က လက္ေတြ႔ ပိုက်ပါတယ္။ ေန႔စဥ္ မိမိပတ္ဝန္းက်င္မွာ ေျပာဆိုဆက္ဆံေရး၊ လုပ္ငန္းခြင္ ဆက္သြယ္ေရး စသျဖင္႔ အဂၤလိပ္စာ၊ အဂၤလိပ္ စကားဟာ မရွိမျဖစ္လိုအပ္ခ်က္တခုျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင္႔ ေက်ာင္းမွာသြားၿပီး တက္စရာမလိုေလာက္ေအာင္ […]